Lidé ne vždy považují ptáky za inteligentní tvory. Možná neznají ptáky dostatečně dobře? Toto video ukazuje, že jsou mezi nimi velmi inteligentní ptáci.

Pták přiletěl k lidem z jednoho důvodu: měl žízeň. Uviděl láhev s vodou a uvědomil si, že by mohl požádat o pití.

Po zhlédnutí videa se dostaví i lehký pocit rozpaků: zdá se, že tento pták je chytřejší než lidé v záběru. Koneckonců hned nepochopili, co opeřenec potřebuje.

Zdroj: youtube.com

Hlavní foto: umbrella.green