Jak víte, první dojem je velmi důležitý. Ne každý však hned ukáže svou pravou "povahu". Jsou lidé, kteří si dlouho pamatují křivdy a plánují pomstu. A v pravou chvíli se pomstít, třeba i za směšnou maličkost, na kterou ostatní dávno zapomněli. Astrolog Ivan Antonov mezi nimi uvedl nejzáludnější znamení, na která je třeba si dát pozor.

V kruhu zvěrokruhu se Vodnáři v podlosti téměř nikdo nevyrovná. Morální zákony tohoto znamení ustupují do pozadí, když je uražena jeho pýcha. A stává se to častěji díky vlastnosti Vodnáře snadno navazovat kontakty s lidmi, z nichž jen málokterý riskuje, že by Vodnáři ublížil. Tento Zodiak si takového neuváženého činu všimne a určitě se pachateli pomstí. Jejich zloba se však nevztahuje na jiné oblasti života.

Totéž nelze říci o Štírech. Zástupci tohoto znamení ne nadarmo dostali k dispozici "žihadlo". Vybudovat si s nimi jakýkoli vztah je úkol, který zvládne jen málokdo. Štír jako vlk v rouše beránčím vždy čeká na vhodný okamžik, aby ukázal svou převahu nad slabými. A síla vodního zvěrokruhu je záviděníhodná. Kromě Štírů se v bezpečí mohou cítit jen nadšení a silní lidé. Pro ostatní je to neustálé riziko. Strategickými nástroji tohoto znamení jsou pomstychtivost a lstivost.

No, věncem prolhanosti je podle astrologa narcistický Lev. Zástupci tohoto znamení mají štěstí a jsou ve všem úspěšní. Jakmile se však někdo rozhodne vstoupit na jejich místo pod sluncem, začnou Lvi ukazovat drápy. Jako rození "lovci" to dělají tajně. Na první pohled okouzlující Lvi dokáží na protivníka uspořádat náhlý přepad. Za všechno může pýcha a touha tohoto znamení vyniknout nad ostatními.

To však neznamená, že každý zástupce výše zmíněných zvěrokruhů je ze své podstaty podvodník. Jedná se pouze o pozorování astrologů a z každého pravidla existuje vždy výjimka.

Hlavní foto: volkovysk.by