Jak víte, první dojem je velmi důležitý. Ne každý však hned ukáže svou pravou "povahu". Jsou lidé, kteří dokáží dlouho skrývat zášť, budovat plány na pomstu. A v pravou chvíli se pomstít, třeba i za směšnou maličkost, na kterou ostatní dávno zapomněli. Astrolog Ivan Antonov uvedl nejzákeřnější znamení, na která je třeba si dát pozor.

V kruhu zvěrokruhu se Vodnáři v prolhanosti téměř nikdo nevyrovná. Morální zákony tohoto znamení jdou ke dnu, když je uražena jeho pýcha. A to se děje častěji než kdy jindy, protože Vodnář má tu vlastnost, že se dokáže snadno sblížit s lidmi, z nichž jen málokterý by riskoval, že Vodnáři ublíží. Lidé v tomto znamení si takového neuváženého činu všimnou a určitě se pachateli pomstí. Jejich zloba se však nevztahuje na jiné oblasti života.

Totéž se nedá říci o Štírech. Zástupci z tohoto znamení ne nadarmo dostali k dispozici "žihadlo". Vybudovat si s nimi jakýkoli vztah je úkol, který zvládne jen málokdo. Štír jako vlk v rouše beránčím vždy čeká na vhodný okamžik, aby ukázal svou převahu nad slabými. A síla vodního zvěrokruhu je záviděníhodná. Kromě Štírů se v bezpečí mohou cítit jen nadšení a silní lidé. Pro ostatní je to neustálé riziko. Strategickými nástroji tohoto znamení jsou pomstychtivost a lstivost.

No, věncem prolhanosti je podle astrologa narcistický Lev. Zástupci tohoto znamení mají štěstí a jsou ve všem úspěšní. Jakmile se však někdo rozhodne vstoupit na jejich místo pod sluncem, začnou Lvi ukazovat drápy. Jako rození "lovci" to dělají tajně. Na první pohled okouzlující Lvi dokáží na svého protivníka nastražit náhlou léčku. Za všechno může pýcha a touha lidí z tohoto znamení vyniknout nad ostatními.

To však neznamená, že každý zástupce zmíněných znamení zvěrokruhu je ze své podstaty zákeřný. To jsou jen pozorování astrologů a z každého pravidla existuje výjimka.

Hlavní foto: google.com