Neexistují absolutně špatní a dobří lidé, každý z nás má dobré a špatné stránky. Ale astrologové si to nemyslí, i když je jasné, že ne všichni zástupci stejného znamení zvěrokruhu se vejdou do určité charakteristiky, vše je velmi individuální.

Přesto jsem při slídění po internetu narazil na několik článků, které obsahovaly přehled relativně dobrých a špatných zástupců zvěrokruhu. Tři vůdci se tedy z nějakého důvodu ukázali být ve všech článcích víceméně stejní.

Pokud tedy chcete vědět, koho astrologové považují za největší zlo, přečtěte si tento článek až do konce.

A čestné třetí místo v tomto seznamu zaujímají zástupci Berana. Z nějakého důvodu astrologové považují tyto lidi za dostatečně špatné pro takové pódium. I když podle mého názoru to nic neznamená. Ano, Berani jsou často impulzivní, tvrdohlaví, někdy agresivní, ale je mezi nimi i mnoho těch, kteří tyto vlastnosti zvládají docela dobře.

Ale astrologové mají na to jiný názor, mluví o planetě Mars a odkazují na jejich agresi.

Ačkoli ve skutečnosti tomu tak není! Berani nejsou pomstychtiví, jsou jen trochu impulzivní a mají velmi dobrou paměť. Ale Beran není vůbec pomstychtivý.

Stříbro tohoto seznamu kupodivu připadlo Kozorohům. Nelze však říci, že by představitelé tohoto znamení byli jen špatní. Jsou spíše odtažití, někdy tvrdí, když je to nutné a není to nutné, ale zdaleka ne zlí.

Astrologové však mají na věc trochu jiný názor. Jde o to, že Kozorozi jsou velmi často vypočítaví lidé, strašně logičtí. Při svém rozhodování se řídí pouze zdravým rozumem, nikoli emocemi. Někdy v těchto rozhodnutích vůbec nejde o laskavost. Zvláště pokud jsou jejich zájmy na opačné straně vah.

I když ve skutečnosti Kozorozi nejsou vůbec zlí ani hodní, jen se raději drží stranou, to je vše. Není také překvapivé, že mohou být poměrně tvrdé. Pokud chcete v životě něčeho dosáhnout, buďte laskaví a mějte železnou povahu.

Jak asi tušíte, na pódiu jsou zástupci znamení Štíra. A tento moment není vůbec jasný. Jde o to, že jsem měl možnost s představiteli tohoto znamení hodně komunikovat a těžko je označit za špatné. Někdy jsou impulzivní, mohou říkat, co jim přijde na mysl.

Ano, neodpouštějí těm, kteří jim ublížili nebo se jim jen rozhodli postavit do cesty. Svou roli zde samozřejmě sehrála i planeta Mars...

I když pokud zástupci tohoto znamení nedráždí, nerozčilují se, pak jsou to docela přátelští lidé.

Hlavní foto: google.com