Lidé, se kterými je obtížné komunikovat, se takovými stávají z mnoha důvodů: např. kvůli výchově, trpkým zkušenostem.

Astrologové tvrdí, že hvězda, pod kterou se takový člověk narodil, ho ovlivňuje v mnoha ohledech.

Vodnář

Pouze Vodnář může rozumět jinému Vodnáři, a to ještě ne vždy, takže každý je individuální a složitá osobnost. Vodnáři se tváří, jako by "nebyli z tohoto světa", žijí si, jak se jim zlíbí, a nenechají ostatní, aby se k nim příliš přiblížili. Porozumět Vodnáři je však stále polovina úspěchu.

Jakmile pochopíte jeho myšlenky, budete se muset na dlouhou dobu ponořit do jeho motivace a přijmout Vodnáře takového, jaký je. Nejčastěji mají představitelé z tohoto znamení vlastní názor na život, který se zásadně liší od veřejných norem.

Někdy může být názor vzdušného znamení tak výrazný, že se může zdát divoký. Takový je Vodnář - jedinečný, nepřístupný a velmi zajímavý.

Beran

Při přátelství s Beranem musíte být vždy ostražití. Nikdo (včetně samotného Berana) nedokáže předpovědět, kdy sud se střelným prachem, na kterém společně sedíte, vybuchne.

Většina představitelů v tomto ohnivém znamení se vyznačuje nespoutanou agresivitou, která se projevuje jako reakce na něco. Beran je schopen ostře reagovat na cokoli, co ostatní lidi jen míjí.

V hněvu je toto ohnivé znamení schopno udělat cokoli, jedná čistě ze své vlastní impulzivity.

S Beranovou emocionalitou může být těžké se vypořádat, takže jediným východiskem je smířit se, přizpůsobit se a přečkat to, naštěstí se Beran dokáže rychle uklidnit.

Štír

Štíři jsou příliš nejednoznační na to, abychom je mohli směle označit za výjimečně špatné lidi. Ne, role hlavních padouchů nemusí vždy připadnout Štírovi. Zvláště blízcí lidé tohoto znamení budou souhlasit s těmi, kteří říkají, že je velmi laskavý a štědrý.

Hlavním problémem však je, že o těchto vlastnostech lidí v tomto znamení neví nikdo kromě jejich nejbližších. Navázání komunikace se Štírem je sice možné, ale velmi obtížné. Je vybíravý ve výběru, přísný, drží si všechny na distanc.

Štíři jsou velmi mazaní a dokážou dokonale porozumět ostatním lidem, takže jejich okolí nemusí ani tušit, že toto vodní znamení už dávno poznalo jejich nejniternější tajemství, která neváhají využít ve svůj prospěch.

Právě tyto činy dělají ze Štírů v očích ostatních lidí zlomyslné manipulátory.

Hlavní foto: google.com