Každý z nás má své vlastní problémy, své vlastní démony v hlavě.

Někteří však v tomto ohledu zašli dál než jiní. Znamení zvěrokruhu, jejichž démoni vždy vítězí. Protože jsou největší, nejtlustší a nejnadutější. Už léta ovládají prostor a stanovují si vlastní pravidla a zákony.

Tato horda může zničit všechno a všechny, kdo jí stojí v cestě, neexistují pro ni žádné překážky. A ne vždy je jejich majitelé dokážou ovládat, někomu se stále daří dostat se ven.

Moje myšlenky jsou mí koně... Jedná se o Blížence, i když roli koní hrají velmi arogantní a mrštní démoni... Ale to je jen drobnost.

Mimochodem, zástupci ze znamení Blíženců patří mezi několik málo lidí, kteří žijí v harmonii se svými démony, nacházejí společný jazyk a zájmy. Takový vztah jim nepřináší špatné dividendy.

Protože Blíženci jsou vždy zajímaví, hodně toho vědí a zajímají se o mnoho věcí. Zároveň je třeba poznamenat, že všechny jejich zájmy tak či onak přinášejí prospěch nebo morální uspokojení.

Démoni v Blížencích nejsou největší, ale je jich dvakrát víc než v ostatních a jsou hbití a mazaní.

Disciplína je velmi důležitá, usilujeme o jeden cíl... To jsou vnitřní démoni představitelů znamení Panny. Lidé v tomto znamení jsou nudní, předvídatelní, ale vždy strašně logičtí a praktičtí.

Démoni v hlavě Panny jsou obtížné žít, protože existuje režim, každodenní cvičení, propaganda. Proto je každý démon v hlavě Panny skutečným vojákem.

Stojí v souladu se svými bratry, štít za štítem, a jsou schopni vyřešit i ty nejtěžší problémy. Beze spěchu, krok za krokem... A pokud má každý v hlavě hordu, Děvče má legie jako Caesar.

Každý ví, že génius vládne chaosu, ach ano, jde o Vodnáře. Přesněji řečeno o jeho démonech. Je těžké o nich říci něco určitého, protože každý z nich se liší svými úkoly, cíli a prioritami.

Nejhorší je, že Vodnář se v tomto chaosu cítí docela dobře. Vždy ví, kde je ten správný démon a co je jeho úkolem.

Je pravda, že někdy dochází k malým mimořádným událostem, nějaká část hordy unikne ven. To se obvykle stává, když Vodnář s někým komunikuje.

Nepřipravený člověk může mít v takových chvílích potíže. Ne každý je schopen vydržet tak silný proud vědomí.

Nejtišší a nejnenápadnější démoni jsou v představitelích ve znamení Ryb. Jsou to však velmi ambiciózní, někdy až skandální monstra. Někdy nutí svého majitele k podivným činům, jejichž smysl není cizinci jasný.

To ale neznamená, že neexistují, že ne? Na rozdíl od jiných jsou démoni v Rybově hlavě jako dobří politici. Umí povzbudit a motivovat ostatní.

Přiznejme si, že někdy dochází k incidentům, protože jsou to všichni politici..... Z toho vyplývá střet zájmů.

Ve skutečnosti jsou díky takové organizaci démoni, kteří žijí v Rybí hlavě, dobří v tom, aby donutili ostatní dělat to, co potřebují.

Hlavní foto: google.com