Lidská přirozenost se plně projevuje v harmonii a rovnováze. Drastické změny charakterových vlastností mohou vést k nerovnováze vnitřní energie.

Jednoduše řečeno - všeho dobrého s mírou. Přílišná nezávislost člověka tak může vést k problémům - nejprve s rodiči a poté s partnerem.

Všichni lidé jsou na něčem nebo na někom závislí. Od narození je člověk zcela závislý na rodičích, dokud se neosamostatní a nezačne si vydělávat na vlastní živobytí.

V práci jsme závislí na mnoha věcech, pokud nejsme šéfem. Ale i vrcholový management je na něčem závislý. Zcela se osamostatnit je téměř nemožné.

Můžete se však pokusit o nezávislost na vnějších okolnostech. Naše vnitřní okolnosti jsou naše vědomí, myšlenky, touhy, pocity.

Vnější okolnosti zahrnují celý svět se všemi lidmi a předměty. Stát se nezávislým znamená mít vlastní názor, vlastní názory a myšlenky, i když se neshodují s názory okolí.

Ne každý má povahu, aby hájil svůj názor, říkal jen to, co si myslí, a dělal, co chce. Astrologové tvrdí, že v kole zvěrokruhu je několik nezávislých znamení zvěrokruhu.

Někdo byl vybaven všemi vlastnostmi nezávislého člověka ještě před narozením mocnými planetárními vládci. A někdo v sobě dokázal díky zkušenostem vypěstovat nezávislost a samostatnost.

Beranům by se neměly bezohledně vnucovat jejich podmínky. Na každou situaci mají vlastní názor a drží se pouze svých zásad.

Zástupci znamení jsou při své práci skutečnými vůdci, kteří dovedně předvádějí své metody. Vedení si jich rychle všimne a začne je povyšovat.

Jejich nezávislost se často projevuje přísnými metodami. Sebevědomí umožňuje Beranům dosahovat vynikajících výsledků v práci a nedbat na konkurenci.

Lvi se respektují a váží si sami sebe. Pokud jsou představitelé tohoto znamení v dětství velmi závislí na pochvale a komplimentech, pak s přibývajícím věkem všem dokazují, že jsou sami úspěšní.

Lvi se často spoléhají pouze sami na sebe a domnívají se, že ostatní lidé pravděpodobně nezvládnou svou práci bezchybně jako oni. Umí naslouchat námitkám a kritice ostatních a respektovat jejich názory.

Ale vždy nezávislí Lvi budou jednat po svém a nebudou brát na nikoho ohled.

Štíři nemusí splnit očekávání svého okolí, ale to je neznepokojuje. Ve snaze dosáhnout toho, co chtějí, mohou zástupci znamení použít nejrůznější metody, a to i negativní.

Nezávislá osoba rychle rozpozná všechny druhy manipulací na své adrese. A Štíři jsou sami o sobě rafinovaní a mazaní manipulátoři a tento trik na ně nebude fungovat.

Kozorozi trvají na svém již od dětství. Malí zástupci znamení díky své nezávislé povaze přivádějí své rodiče do útlumu a tvrdošíjně hájí svá přání.

Když vyrostou, jsou mírnější a snaží se méně hádat s lidmi. Úhel pohledu Kozorohů však nikdo nikdy nezmění. Pokud jim něco vytane na mysli, postaví se jako zeď a nenechají se rušit cizími lidmi.

Nezávislí Kozorozi dělají všechna rozhodnutí samostatně, i když o všem dlouho přemýšlejí.

Hlavní foto: google.com