Dlouhou dobu jsme úspěch měřili inteligenčním kvocientem - IQ. V 90. letech 20. století se však objevil termín "emoční inteligence" - EQ. A jak se ukázalo, tento ukazatel je mnohem důležitější pro osobní život a profesní úspěchy. Jinými slovy, je to "měrná jednotka", která určuje, jak reagujeme ve stresových či krizových situacích nebo jak se chováme ke svým blízkým.

Pro začátek si o něm řekneme něco stručného. Co je to emoční inteligence? Tento termín zavedl psycholog John D. Mayer a Peter Salovei. Koncept popsali v pěti částech:

  • Emocionální sebehodnocení. Jak dobře dokážu rozpoznat a interpretovat své vlastní pocity.
  • Emoční seberegulace. Jak zvládám a ovládám své pocity?
  • Schopnost sebemotivace a odložení uspokojení. Jak moc jsem z této situace nadšený? Mohu čekat na odměnu?
  • Empatie. Jak dobře dokážu vnímat a interpretovat pocity druhých lidí?
  • Sociální kompetence. Jak dobře zvládám pocity druhých? Jsem schopen nakazit ostatní lidi pohodou, sebedůvěrou a nadšením?

Někteří lidé jsou od přírody emočně zdatnější než jiní. A existuje názor, že to závisí také na znamení zvěrokruhu. Která znamení mají podle astrologů nejvyšší EQ?

Ryby

Jste citlivý a kreativní člověk - symbol empatie a soucitu v kruhu zvěrokruhu. Milující a starostlivé Ryby mají zvýšené EQ - vždy se snaží vidět věci z pohledu druhých lidí.

Blíženci

Ať se stane cokoli, Blíženci zůstanou věrní sami sobě a svým pocitům. Vaše EQ se projevuje bojem s negativními emocemi: chcete všechno "vysvětlit" nebo se intenzivně snažíte vše analyzovat. Konfrontace s negativními pocity může být nepříjemná, ale pro Blížence je to lepší volba než čekat, až "samy od sebe" přejdou nebo vás vnitřně zničí.

Rak

Jako Rak jste velmi citliví, takže jste experti na empatii a sociální dovednosti. Jste neuvěřitelně dobrý posluchač, takže se vám lidé kolem vás mohou otevřít a otevřeně mluvit o svých emocích. Máte silný ochranitelský instinkt a touhu pomáhat, což dokazuje, jak důležití jsou pro vás přátelé a rodina.

Lev

Mohou být lvi "emocionálně inteligentní" navzdory svému nehorázně velkému egu? Ano! Protože jejich potřeba být středem pozornosti a potřeba, aby je všichni milovali, je činí flexibilními a sociálně kompetentními. Lvi umí skvěle odhadnout silné a slabé stránky - své i ostatních. Vůči svým blízkým se chovají starostlivě a láskyplně.

Váhy

Váhy vždy usilují o harmonii a spravedlnost. Pokud se jejich blízké okolí necítí dobře, cítí se sami nesví. Vaše emočně intuitivní schopnosti jsou vysvětlovány mimořádně vysokým EQ: jako nadaní pozorovatelé můžete být obzvláště dobří v interpretaci řeči těla svých blízkých a rozpoznávání jejich pocitů.

Hlavní foto: elle.ru