Laskavost zachrání svět. Je nepravděpodobné, že by někdo s tímto tvrzením polemizoval. Ušlechtilé činy člověka povznášejí, činí ho lepším.

A přesto přísloví "nečiň dobro - nezískávej zlo" nezůstalo bez odezvy. Někdy dostane dobrodinec za svou dobrotu nůž do zad v podobě zákeřné zrady.

Astrologové sestavili seznam pěti znamení zvěrokruhu, jejichž zástupci často trpí kvůli své laskavosti.

Něžné a citlivé Ryby mají jemnou a naivní povahu. Právem jsou považováni za nejlaskavější zástupce zvěrokruhu, kteří jsou připraveni vrhnout se na pomoc i nezdolnému padouchovi.

Sentimentální Ryby vidí v každém člověku něco dobrého a neštítí se v něm objevit to nejlepší.

Bohužel je to často jen krásná iluze. Ryby vidí, co chtějí vidět, a nechají se oklamat.

To z nich dělá snadnou kořist pro nejrůznější podvodníky. Ale ani když si uvědomí, že byli zneužiti, nepřestávají věřit v to nejlepší.

Jsou schopni odpustit zrádci a znovu se dopustit stejných chyb.

Střelci jsou paprsky světla, lidé, kteří přinášejí do světa lásku a dobro a činí ho lepším. Řídí se zásadou "konat dobro bez nákladů".

Střelci neočekávají vděčnost za své činy. Pomáhají lidem zcela nezištně, čímž uspokojují potřebu podělit se s ostatními o svou dobrou náladu a nevyčerpatelný optimismus.

Střelci se cítí skutečně šťastní, když se lidé kolem nich usmívají a nešetří úsilím, aby potěšili své blízké.

Zástupci tohoto znamení mají tendenci vidět jen světlé stránky a zavírají oči před nedokonalostmi druhých. Proto je pro ně každá nová zrada naprostým překvapením a velmi bolestivou ranou.

Střelci však nenechají své nepřátele slavit vítězství. Bez ohledu na bolestné zážitky si zachovávají úsměv na tváři a víru ve vítězství dobra a spravedlnosti.

Býci, přestože jsou poněkud omezení v projevech náklonnosti, reagují velmi ostře na něčí bolest. Pokud se někdo v jejich blízkosti ocitne v nesnázích, přijdou na pomoc jako první, aniž by čekali, až je o to někdo požádá.

Zástupci tohoto znamení obvykle přehánějí míru utrpení nešťastníků a berou si vše příliš k srdci. Ztrácejí klid, snaží se najít východisko ze situace a zapomínají na své vlastní záležitosti.

Býky však zároveň rozčiluje, že jejich pomoc je často považována za samozřejmost a nikdo se jim za ni nehrne.

Býci jsou často unaveni z této hry na jednu branku a slibují si, že od nynějška budou chytřejší. Jakmile je však potká nové neštěstí, velkorysost převáží nad opatrností a oni se opět dostanou na vrchol.

Váhy jsou od přírody velmi jemné a taktní. Nesnášejí aroganci a hrubost.

Snaží se za každou cenu vyhnout konfliktům, a tak se často stávají obětí podvodníků, kteří bezostyšně zneužívají jejich laskavosti. Laskavost Vah je často považována za slabost a dává důvod domnívat se, že je lze snadno oklamat.

Ve snaze zavděčit se všem Váhy nezištně pomáhají těm, kteří nikdy neuvidí nebo neocení krásu své duše.

Rakové jsou velmi sentimentální. Je snadné vyvolat v nich emoce a znepokojit je.

I když má podezření, že ho využívají, neodmítne pomoci těm, kteří to potřebují. Zástupci znamení se raději nechají oklamat, než aby přešli cizí utrpení.

Sami jsou velmi citliví. Mnozí z jejich blízkých ani netuší, jak často zraňují citlivou duši Raka svým chladem a lhostejností.

Hlavní foto: google.com