Výraz "ženská mazanost" zní v dnešní době stále častěji jen pozitivně. Věří se, že jen rozvážné a sebevědomé dámy jdou životem jistým krokem a vždy dosáhnou svého cíle.

A skromné, čestné, laskavé hrdinky zůstávají jen ve starých pohádkách a i jejich velmi dojemný obraz vyvolává cynický úsměv. Všechny druhy školení pro ženy učí, jak manipulovat s mužem, aby sloužil jejím zájmům.

Jen rádoby psychologové mlčí o tom, že lidé dokonale vycítí faleš a takovým lidem se vyhýbají jako ohni. A ženská upřímnost a oddanost zůstávají věčnými hodnotami po všechny časy.

Každý muž sní o tom, že vedle sebe uvidí láskyplnou, oddanou životní družku, která je ve svých citech upřímná a není schopna podlé zrady.

Chcete-li najít takový diamant mezi něžným pohlavím, můžete si na pomoc zavolat astrology. Koneckonců už dávno přišli na to, kterých pěti ženských znamení by si měli všímat ti, kdo si ve vztahu cení upřímnosti.

Ženy ve znamení Berana lze právem považovat za nejupřímnější mezi něžným pohlavím. Rčení "co do úst, to do hlavy" na ně platí v tom nejlepším slova smyslu.

Jejich spontánnost je potěšující a buduje důvěru. Při komunikaci se ženou ve znamení Berana se muž psychicky uvolní.

Nemusí se neustále namáhat, snažit se rozluštit tajný význam jejích slov a přemýšlet o zastřených narážkách. Zástupci tohoto znamení říkají vše tak, jak to je, nic neskrývají ani nepředstírají.

Od většiny žen se liší svou přímočarostí. Někdy jsou dokonce obviňovány z nedostatku "ženské moudrosti".

Toto tvrzení je však pravdivé pouze v případě, že moudrost chápeme jako pouhou chytrost. Berani to tak úplně nemají, ale životní moudrost, která jim umožňuje poctivě uspět, by mohli sdílet s mnoha mazanými, ale nepříliš úspěšnými dámami.

Ženy ve znamení Vodnáře se od ostatních liší vysokou mírou vnitřní svobody. Nedbají příliš na to, co si o nich myslí ostatní, a nesnaží se vypadat lepší, než jsou.

Pro představitele tohoto vzdušného znamení je velmi důležité, aby je jejich partneři zcela akceptovali se všemi jejich výhodami i nevýhodami. A oni mu na oplátku odpovídají naprostou upřímností ve vztahu.

Milenec ženy ve znamení Vodnáře od ní nemusí očekávat nepříjemná překvapení. Nebude v tichosti hromadit nespokojenost, aby ji v nejnevhodnější chvíli odhodila.

Zástupci tohoto znamení dávají přednost okamžité diskusi o vzniklých problémech a vyhýbají se hádkám a nedorozuměním.

Ženy ve znamení Raka jsou věrné a jemné společnice, které mohou svému vyvolenému poskytnout štěstí opravdové nesobecké lásky. Muži, který má to štěstí a potká takovou ženu, lze jen závidět.

Koneckonců bude vždy obklopen láskou, péčí a pozorností. V osobě své vyvolené najde přítele, partnera, rádce a něžného milence.

Žena ve znamení Raka je velmi upřímná a emocionální. Své city dává raději otevřeně najevo a před svým milým nic neskrývá.

Ženy ve znamení Býka jsou moudré a věrné. K dosažení svých cílů nepoužívají lži a manipulaci.

Zástupci tohoto znamení se domnívají, že mnohem jednodušší a účinnější je upřímný rozhovor s partnerem. Po upřímném rozhovoru o tom, co je trápí v duši, a po pozorném naslouchání vybrané osobě snadno najdou způsob, jak vyřešit jakýkoli problém, který jim umožní zachovat si důvěru.

Ženy Střelci se řídí zásadou "lepší hořká pravda než sladká lež". Ve vztahu dávají přednost upřímnosti a maximální důvěře.

Jakákoli tajemství a narážky je nesmírně rozčilují. Pokud představitelka tohoto znamení nemůže svému partnerovi plně důvěřovat, raději vztah přeruší, než aby se trápila pochybnostmi a ponižujícími pokusy zjistit pravdu sama.

Hlavní foto: google.com