Lidé se často cítí zranitelní, nechránění a mohou mít stovky osobních strážců a ochránců, ale přesto se ocitají v nebezpečných situacích.

A jsou lidé, kteří se naopak dokáží zázračně vyhnout těm nejnebezpečnějším situacím. O takových lidech se říká, že jsou "dětmi štěstí". To znamená, že jsou pod neviditelnou ochranou vyšší moci.

Nejčastěji tito lidé patří ke čtyřem znamením zvěrokruhu.

Panny cítí pomoc vyšších sil více než kdokoli jiný. Projevuje se to tím, že mají štěstí.

Většinou se jim vždy podaří dosáhnout toho, co chtějí. Chápou, jak toho dosáhnout na intuitivní úrovni.

Jako by už měli v hlavě program a jasně se řídili pokyny. Nejsou náchylní k chybám, které dělají jiní lidé, než přijdou na to, jak to dělat správně.

Všichni lidé dělají chyby, Panny se přes ně raději přenesou a zůstanou nedotčeny. Jako by je někdo vedl za ruku životem.

Samotné Panny si to nemyslí, uvádějí, že hodně čtou, že mají dobrou logiku a intuici. Ale ani tyto vlastnosti nejsou dány každému.

Astrologové dokázali, že Panny mají nejmenší pravděpodobnost, že se spletou, dokonce i ti, kteří nejsou nijak zvlášť inteligentní, odpoví správně pouhým odhadem.

Není divu, že jsou považovány za praktické, pečlivé a správné. Nejsou prostě zvyklí být těmi druhými, těmi poraženými.

Blíženci jsou všemi považována za lehkomyslné a lehkovážné lidi. Kromě toho ale nikdo nemůže říct, že jsou Blíženci průměrná.

Jsou schopni dosáhnout v krátké době vrcholu své kariéry. Jsou společenští, komunikativní a mobilní.

Jejich zběsilá energie, jejich bujarý životní rytmus je pro mnohé zkrátka nedosažitelný.

Jako by jim někdo záměrně vštěpoval ducha a sebedůvěru a pomáhal jim dělat svět lepším.

Blíženci jsou vynikajícími psychology díky svým obrovským zkušenostem v komunikaci s lidmi, dokážou se správně přizpůsobit náladě druhého člověka, zachytit lži a číst myšlenky předem. Tyto vlastnosti jim propůjčují právě vyšší síly.

Střelcům také pomáhají vyšší síly. Jsou vždy veselí, optimističtí a připravení na jakoukoli zkoušku osudu.

Kdyby nebyly pod ochranou vesmíru, dávno by se zhroutily. A tak všechny záležitosti, do kterých je Střelec zapojen, končí úspěchem.

Mají v životě štěstí. Osud je šetří a chrání před přímými údery.

Nebo tyto údery zasáhnou ochrannou kopuli vyšších sil. Do Střelce se dostanou jen nepatrné úlomky, maličkost v porovnání s tím, čím by mohly být.

Lvi se milují natolik, že věří, že je každý povinen je respektovat, dokonce i vyšší síly. Nejzajímavější je, že se to často stává.

Lvi mohou být velmi příjemní. Jsou štědří, velkorysí a ochotní udělat cokoli, aby získali pochvalu.

Vyšší síly jim daly charakter, sílu a laskavost. Všechny tyto vlastnosti jim pomáhají překonávat obtíže a nepřízeň osudu.

Svým způsobem rozpoznávají znamení a vedení vyšších sil. Tuto pomoc samozřejmě zaznamenávají jako svou osobní zásluhu, protože jinak si své štěstí a úspěch nedokážou vysvětlit.

Hlavní foto: google.com