Každému z nás se čas od času stane, že se setká s příliš dotěrnými lidmi. Tyto osobnosti zcela postrádají jakýkoli smysl pro takt a během několika minut dokáží naštvat i toho nejtrpělivějšího a nejvyrovnanějšího člověka.

Přicházejí na návštěvu bez pozvání, dávají nezvané rady a rádi se někomu hrabou v životě, protože se domnívají, že na to mají právo. Vyloučení takové osoby může být obtížné.

Někdy je k tomu zapotřebí hrubost a dokonce i hrubost, což je pro mnohé z nás prostě nepřijatelné.

Ukazuje se, že je snazší souhlasit s obsedantně drzým člověkem, než mu vysvětlovat, proč se mýlí. Ve skutečnosti v to doufají.

Předpokládá se, že právě zástupci čtyř znamení zvěrokruhu nejčastěji překračují hranice povoleného. To oni si dovolují projevovat nemístnou tvrdohlavost a naprosto neberou ohled na názor těch, kteří mají to štěstí, že na sobě pocítí plnou sílu jejich posedlosti.

O tvrdohlavosti Beranů se mluví už dlouho a takové nelichotivé mínění o nich je nanejvýš oprávněné. Představitelé tohoto znamení skutečně dosáhnou toho, co chtějí, za každou cenu, bez ohledu na jakákoli pravidla a předpisy.

Zapálení myšlenkou se stanou doslova posedlí a už je nic nezastaví. Beran velmi často nerozlišuje aroganci od rozhodnosti a nevšímá si, jak narušuje osobní hranice druhých lidí.

Zástupci tohoto znamení jsou duchovně silní a morálně stabilní.

Můžete jim transparentně naznačit nepřijatelnost jejich chování nebo můžete mluvit otevřeně, ale to vše nebude mít žádný účinek, pokud žena ve znamení Berana bude mít pocit, že způsob, který zvolila k dosažení toho, co chce, je nejúčinnější.

A tak půjde až do konce, ale navzdory všem výčitkám překvapeně pokrčí rameny a řekne: "Co jsem to udělal?"

Ženy ve znamení Raka jsou nadměrně posedlé naléhavou potřebou lásky. Zvláště často lze toto chování pozorovat u představitelů tohoto znamení ve věku "po třicítce".

Pokud se jim do určitého věku nepodaří uspořádat osobní život, může se hledání vhodného muže pro založení rodiny změnit v posedlost.

Ženy ve znamení Raka mají v sobě tolik lásky a vřelosti, že rozhodně potřebují někoho, komu by tento neocenitelný dar mohly dát.

Od potenciálního partnera očekávají plnou odměnu a stejně silnou vzájemnou náklonnost, což je činí obtížně nalezitelnými. Jen málo mužů je schopno přijmout jejich všeobjímající lásku a dusivou péči.

To však nezastaví představitelky značky. Pokud si myslí, že našly ideálního kandidáta na manžela, bude to mít chudák těžké.

I když není připraven to opětovat, Raci si myslí, že stačí být vytrvalý a více naléhat, a pak si potenciální vyvolený uvědomí, že jsou pro sebe stvořeni.

Něžné a milé Ryby, které se zdají být tak neškodné a poněkud odtažité od života, mohou být šíleně rušivé, pokud něco potřebují.

Zástupci znamení nikdy neoslepnou. Jsou dostatečně mazaní a vynalézaví na to, aby našli důmyslnější způsoby, jak dosáhnout svého cíle.

Ryby udělají vše pro to, aby je oběť nemohla odmítnout, aniž by se cítila jako poslední padouch. Jsou nadaní manipulátoři a nejčastěji hrají na soucit a pocit povinnosti.

Pod jejich ovčí kůží se však skrývá nemilosrdný vlčí stisk. Zástupci tohoto znamení nenechají svou oběť na pokoji, dokud nedostanou, co potřebují.

A ten, kdo je ještě dokáže odmítnout, bude prohlášen za posledního padoucha a Ryby se budou snažit, aby se o tom dozvědělo co nejvíce lidí.

Ženy ve znamení Panny jsou navzdory své nezávislosti často posedlé. Důvodem je především jejich vrozený perfekcionismus.

Zástupci tohoto znamení se vždy snaží poskytnout cenné rady, napovědět, vysvětlit a ukázat, i když je o to nikdo nežádá. Panny jsou samozřejmě motivovány pouze dobrými úmysly.

Opravdu chtějí pomoci. Zároveň si neuvědomují, že mnozí nemají rádi, když se s nimi mluví jako s nerozumnými dětmi a brání jim v samostatném jednání.

Hlavní foto: google.com