Každý člověk má auru, ať už si její existenci připouští, nebo ne. Je to zvláštní energetické pole, které nás obklopuje neviditelným štítem.

Aury mohou být temné, odpudivé i světlé, které přitahují ostatní jako silný magnet. Komunikace s majiteli čisté aury je snadná a příjemná.

Zdá se, že vyzařují zvláštní vnitřní světlo, které zahřívá duši a dává naději.

S takovými lidmi vzniká nádherný pocit klidu a blaženosti. Všechny problémy ustoupí a únava a smutek beze stopy zmizí.

Astrologové se domnívají, že mezi čtyřmi znameními zvěrokruhu se nejčastěji vyskytují majitelé čisté aury.

Blíženci jsou nejdobromyslnější a nejpřátelštější zástupci zvěrokruhu. Jejich jasná, čistá aura k nim přitahuje lidi.

Po několika minutách komunikace se zástupcem znamení mají i noví známí pocit, že se znají celý život. Napětí a ostražitost rychle mizí a nahrazuje je důvěra a pocit vnitřní lehkosti.

Zdá se, že Blíženci vyzařují laskavost a štědrost na energetické úrovni. Jsou vždy připraveni podpořit a povzbudit ty, kteří to potřebují.

Zástupcům tohoto příjemného znamení je cizí žárlivost, zášť a chamtivost. Ochotně a s radostí se dělí o své teplo s ostatními a pomáhají hledět s optimismem i na nepříjemné věci.

Blíženci jsou velmi otevření lidé, kteří mají sklon vidět v každém jen to dobré. Zároveň se nedají snadno oklamat, protože jsou velmi chytří a všímaví a vždy jasně chápou, kdo je před nimi.

A jejich jasná aura slouží jako spolehlivá ochrana proti pokusům o poškození na energetické úrovni.

Vodnář je dalším představitelem vzdušného živlu, který se může pochlubit neuvěřitelně čistou aurou. Vyznačují se zvláštní duchovní ušlechtilostí a pevnými životními zásadami, které jim nedovolují dopustit se nehodných činů.

Lidé k Vodnářům tíhnou a oni se zase rádi setkávají a komunikují s každým. Předsudky jsou představitelům tohoto znamení cizí, mezi jejich přáteli mohou být zástupci různých společenských vrstev, protože nejdůležitější je pro ně vnitřní svět člověka.

Vodnáři rádi komunikují s dobromyslným žebrákem, ale s krutým a cynickým obchodníkem se jim pravděpodobně nebude chtít pokračovat ve známosti. Zástupci tohoto znamení jsou podvědomě přitahováni k dobromyslným lidem, jako jsou oni.

Vodnáři odmítají negativitu a snadno odpouštějí i těm, kteří je kdysi urazili, protože nechtějí otrávit svou čistou duši záští a hněvem.

Při komunikaci se Střelcem cítí lidé příliv vitality a zlepšení nálady.

Objeví se touha po akci a sklíčenost beze stopy zmizí. To vše proto, že představitelé tohoto znamení mají křišťálově čistou auru a vyzařují zářivou energii.

Nedokážou lhostejně přejít cizí neštěstí a vynasnaží se pomoci i úplně cizímu člověku. A Střelci nesnesou, když je někdo smutný.

Vždy jsou připraveni rozveselit vás vtipem a pomoci vám podívat se na situaci pozitivně. Jsou velmi štědří, dokážou se podělit o vše, co mají, aniž by za to něco chtěli.

Střelci jsou šťastní, když mohou někomu pomoci. Každý den dělají dobro a chtějí kolem sebe vidět co nejvíce šťastných tváří.

Panny mohou působit jako příliš tajnůstkářští, lhostejní a vyrovnaní lidé. Pod vnějším chladem se však skrývá čistá duše a dobré srdce.

Zástupci tohoto znamení usilují o ideál a snaží se učinit náš svět lepším. Změnu vždy začínají u sebe, protože na sebe kladou nejvyšší nároky.

Pannám je cizí žárlivost a chamtivost. Vše, co dělají pro dobro druhých, je vedeno těmi nejčistšími nezištnými motivy.

Panny jsou velmi spolehlivé a čestné. Můžete se na ně spolehnout v každé situaci.

Zástupci tohoto znamení jsou dobrými a věrnými přáteli. Někdy jen Panna dokáže osobně říct celou pravdu, když ostatní lžou a předstírají.

Hlavní foto: google.com