Ne každý má vůdčí schopnosti. Někdo se s určitým souborem potřebných dovedností narodí a někdo je nucen se je učit po celý život. Nebeská tělesa štědře obdařila šest znamení zvěrokruhu vůdčími schopnostmi. A každý z nich využívá své vrozené schopnosti různými způsoby.

Lev je nafoukaný vůdce

Prvním znamením zvěrokruhu spojeným s vůdcovstvím a mocí je samozřejmě Lev. V tomto znamení se narodilo mnoho světoznámých panovníků. Většina z nich navíc získala moc dědictvím.

Ať už je Lev kdokoli, vždy ho obklopuje královská aura. Je hnán velkou touhou stát se slavným, získat si pozornost a respekt všech. Osud často sám vyzdvihne šťastného Lva na piedestal. Je pro něj důležité nejen být vůdcem, ale také všemožně demonstrovat své vysoké postavení. Pro uznání a obdiv je ochoten udělat cokoli. Pro Lva není těžké velkoryse sdílet nápady, originální plány a strategie. Takový rozený vůdce je vždy připraven nabít všechny kolem sebe silnou energií a vrozenou nebojácností. Bez úcty ke svému okolí se Lev jednoduše začne unavovat a trpět.

Beran je hyperaktivní vůdce

Dalším silným slunečním znamením s dominantními vlastnostmi je Beran. Znamení, které má velké vůdčí schopnosti. Beran cítí naléhavou potřebu vést své věrné společníky. Lidé v tomto znamení jsou plní nespoutané energie a podnikavosti. Nebojí se ani těch nejmenších překážek, ale při dosahování svých cílů jsou neuvěřitelně vytrvalí. Nepotkáte Berana, který by neměl velké ambice. Je zjevně přesvědčen, že by měl být ve všem první a že všechno zvládne lépe než ostatní.

Díky své nezkrotné síle vůle si vůdce ve znamení Berana obratně podmaňuje své okolí.

Někdy však zachází příliš daleko a chová se příliš impulzivně, čímž si znepřátelí i své nejvěrnější kolegy.

Kozoroh je pracovitý vůdce

Každý Kozoroh je naprogramován na životní úspěch. Hvězdy obdařily představitele zimního zemského znamení rozvahou, odpovědností a trpělivostí. Když to ostatní vzdávají, tito lidé klidně a sebevědomě pokračují. Neúspěch je nezastaví.

Vůdce Kozoroh neriskuje a neúčastní se dobrodružství. Je mistrem ve vyhodnocování vyhlídek a neodchyluje se od přijaté strategie. Další jedinečnou vlastností představitelů této konstelace je sebeovládání. Ostatní mají tendenci Kozorohům důvěřovat, protože v nich vidí nezničitelnou spolehlivost a odpovědnost.

Váhy jsou vůdčí osobností v diplomacii

Nebeská tělesa nedala Váhám nebojácnost a sebedůvěru Berana, aroganci a pýchu Lva, vytrvalost a pevnost Kozoroha. Síla tohoto znamení je zcela odlišná. Váhy jsou virtuózové v sociální komunikaci. Snadno urovnávají všechny konflikty, rychle si získávají lidi na svou stranu a obratně ovlivňují jejich názory.

Pokud chcete budovat partnerství založené na důvěře, bude zástupce znamení Vah první, komu se to podaří. Schopnost naslouchat druhým a otevřenost jsou nepostradatelné vůdčí vlastnosti, kterými tato konstelace oplývá.

Vůdce ve znamení Vah dokáže rozumně a nestranně řídit skupinu lidí. Zároveň mistrně udržujte harmonické vztahy v týmu.

Rak je náročný vůdce

Může se zdát nečekané, že Raci se svou citlivou povahou patří mezi znamení se sklony k vedení. Tento dojem je však zavádějící. Zástupci letního vodního znamení nejsou tak jednoduchí, jak se zdá. Rakové mají neuvěřitelnou schopnost manipulovat s lidmi. Nikdy nesoutěží otevřeně. Konflikty nejsou jejich silnou stránkou. Obratné manévrování je však zcela tematickým prvkem. Po určitou dobu může chápavý a okouzlující Rak působit jako "šedý kardinál" a pak se mu otevřeně dostane uznání a moci, po které touží.

Umí se zaměřit na konkrétní cíl a nelení se neustále učit, což pomáhá rozvíjet vůdčí schopnosti. Perfekcionismus, který je dán hvězdami, činí představitele tohoto znamení náročnými na sebe i na své okolí.

Střelec je optimistický vůdce

Střelci projevují své vůdčí schopnosti přímo při otevřené soutěži. Nehledají sofistikované způsoby, ale jednají přímo, bez obav z konkurence. Diplomacie není nejsilnější stránkou Střelců. Proč vyjednávat a podvádět, když můžete být asertivní! Otevřeně rozkazovat, odvážně dávat pokyny, rady a doporučení - o to se zástupci tohoto znamení snaží. Hvězdy obdařily Střelce nevyčerpatelným nadšením. Jakmile se trochu nudí, přichází další dobrodružství.

Vůdce ve znamení Střelce je neomezeným generátorem nápadů! Pod vedením zástupců tohoto znamení vzniklo mnoho vynálezů. Střelci rádi riskují. Neúnavně věří v pozitivní výsledek a štěstí jim často přeje. Každý Střelec je přesvědčen, že s trochou snahy může dosáhnout jakékoli úrovně. Peníze pro ně nejsou tak důležité jako uznání dominance a úspěchu.

Hlavní foto: volkovysk.by