Všichni říkali, ať psa uspíme, ale on to odmítl!

Práce policisty se psy je pravděpodobně nejnevděčnější službou, protože jen psi si nemohou dovolit chybovat a nečeká je žádná normální budoucnost. Psi musí být nejen disciplinovaní, ale také nesmí dělat chyby. Pokud totiž neplní své povinnosti na sto procent, policie se jich může jednoduše zbavit, nebo je předat do útulku, v horším případě je uspat. A o normálním odchodu do důchodu nemá cenu vůbec mluvit, protože po skončení služby se o ně nikdo nepostará, ať už sloužili jakkoli dobře.

foto: storyfox

Bai Yang pracoval u policie se psy patnáct let. Za tu dobu měl třicet čtyřnohých pomocníků, z nichž měl radost.

foto: storyfox

A nyní se blížil odchod do důchodu. Když přemýšlel o osudu svých čtyřnohých přátel, uvědomil si, že jejich důchod nebude vůbec růžový, protože mají na výběr mezi uspáním a malou klecí v útulku. A co je nejhorší, volba by nebyla na nich.

foto: storyfox

Tehdy se Bai Yang rozhodl uskutečnit jediný nápad, za který by musel utratit velkou sumu peněz. Za tímto účelem vytvořil speciální útulek pro psy. Nejedná se o místo, kde by psi našli pouze přístřeší, ale o celý komplex, kde si mohou hrát a trénovat.

foto: storyfox

Myšlenka založit útulek ho ovšem napadla ještě v době, kdy sloužil u policie, v době, kdy jeho mazlíček Sonya onemocněla rakovinou a jediné, co mu bylo nabídnuto, bylo uspat ji. Taková nabídka mu však nevyhovovala a vynaložil mnoho úsilí a peněz, aby ji vyléčil, což se mu nakonec podařilo.

foto: storyfox

A nyní, po odchodu do důchodu, stále pokračuje ve svých plánech z těchto let. A to i přesto, že se nyní musí starat o desítky psů a už nemá volno ani dovolenou. Z této situace není smutný, protože zvířata má velmi rád a i to, že s nimi tráví tolik času, mu dělá jen radost.

Hlavní foto: storyfox