V dnešní době je lhaní běžnou záležitostí a málokdy najdete někoho, kdo je k vám zcela upřímný. Mnoho lidí lže, aniž by si uvědomovali, že tím mohou ublížit osobě vedle sebe i sobě. Můžete si však být jisti, že pokud máte vedle sebe zástupce některého z následujících znamení zvěrokruhu, nikdy vám nebude lhát.

Býci jsou lidé, kteří si o nikom nemyslí nic špatného. Vždy se snaží být každému užiteční a obvykle jsou připraveni pomoci v těžkých chvílích. I když chtějí vznešeně lhát, prostě to nedokážou. Lhaní je pro ně jednou z nejodpornějších zrad a nikdy neurážejí své blízké tím, že by jim lhali. A i když to udělají, začervenají se a odvrátí hlavu. Jejich vztahy s přáteli a partnery jsou založeny na upřímnosti a vzájemném respektu. Jsou to nesmírně loajální a uctiví lidé.

Panny - jsou to obvykle lidé, kteří každou situaci promýšlejí do nejmenších detailů a nikdy nejednají neuváženě. Panny mají velmi silný smysl pro spravedlnost, a když jim někdo lže, jejich intuice jim obvykle napoví a snadno odhalí pravdu. Nesnášejí lži, dokonce je ani nemohou vystát. Lhaní je pro ně něco velmi nedůstojného a vždy by raději slyšeli pravdu, ať je jakkoli nepříjemná. Svědomí Panny jim nedovoluje lhát, a pokud ano, tak jen velmi zřídka. Když musí lhát, obvykle se cítí velmi špatně a nepříjemně. Zástupci tohoto znamení zvěrokruhu často říkají pravdu člověku, i když jim tato pravda škodí. Pokud máte ve svém životě Pannu, pevně se jí držte.

Vodnář je znamení zvěrokruhu, které vždy říká celou pravdu. Nejenže nelžou, ale ani nikoho nešetří. Jsou velmi upřímní a nikdy nelžou, aby se před někým předvedli nebo na někoho zapůsobili. Mají ve zvyku spoléhat se pouze sami na sebe. Podle nich je život výhradně v jejich rukou a nikomu nedávají najevo, co si myslí nebo plánují. Proto se často svěřují přátelům, aby nemuseli lhát. Ke lžím se uchylují jen tehdy, když jsou opravdu rozzlobení nebo když člověku, s nímž mluví, absolutně nedůvěřují. Neradi však lžou. Podle nich lhaní nemá smysl, je lepší už neříkat pravdu.

Střelci jsou jedni z nejpovídavějších lidí. Pravda je pro ně velmi důležitá, i když bolí. Proto nikdy nikomu nelžou. Raději zamlčí pravdu, než aby klamali. Totéž platí i pro ně samotné. Raději znají pravdu, než aby poslouchali hezká slova, která se později ukáží jako podvod. Díky tomu jsou Střelci jedni z nejlepších lidí, se kterými se dá mluvit, protože i když se vám jejich slova nelíbí, alespoň víte, že jsou k vám naprosto upřímní. Zároveň očekává totéž od vás a snadno ukončí vztah, pokud zjistí, že mu lžete.

Hlavní foto: google.com