Zapomenout a odpustit kshivd je velmi užitečná dovednost. Ve "zvířecím" zvěrokruhu je mnoho znamení, která se vyznačují dobrou povahou. Existují však i znamení, která těžko snášejí křivdy, a dokonce je zveličují do obrovských rozměrů.

Štír

Nikoho nepřekvapí, že toto znamení je na prvním místě - Štírům se přisuzuje sláva obratných mstitelů a mimořádně citlivých lidí. Je však důležité pochopit, proč tomu tak je. Zástupci tohoto znamení mají přecitlivělý smysl pro spravedlnost, a to i vůči sobě samým. Štír je nejvíce pomstychtivé znamení. Při interakci s ostatními neúmyslně registruje laskavost a nepřátelství směřující na adresu.

Štíři si velmi cení laskavosti, poctivosti a odpovědnosti a platí stejnou mincí. Jemný psychologismus lidí narozených ve fázi Štíra jim zároveň umožňuje zachytit všechny nečisté myšlenky druhých. Zástupci znamení, kteří cítí, že něco není v pořádku, reagují ostře, i když se situace zvenčí zdá být neškodná. Problémem je, že oni, zejména ženy Štíři, jsou také velmi podezřívaví a někdy vidí nebezpečí i tam, kde není. Při jednání se Štíry byste tedy měli obzvlášť volit slova.

Rak

Rak je od přírody velmi jemná a poněkud pasivní bytost. Jeho vnitřní svět je hluboký, Rak je spokojený s tím, co se kolem něj děje, někdy až příliš. Stejně jako Štír dokáže předvídat nebezpečí, ale je také náchylný k chybám a dramatům. Odpor Raka je pasivní.

Zástupce znamení Raka se může velmi snadno urazit - stojí za to projevit na jeho adresu alespoň trochu chladu. Taková je jeho povaha - Rak miluje vřelost a srdečnost. Myšlenka bolestivé pomsty mu není blízká. Uražený Rak potřebuje čas, aby se z toho dostal. Psychické rány se hojí dlouho jak u mužů, tak u žen, takže si bolest budou pamatovat celý život. Ale odpor je zde pasivní. Typický Rak se může v hořkých chvílích litovat a domnívat se, že svět je příliš násilný.

Panna

Mysl Panny přesně zaznamenává všechny detaily bytí. Je důležité, aby všemu dobře rozuměla a jednala prakticky. Kromě toho hvězdy obdařily toto znamení sklonem k perfekcionismu - opravdu chce, aby vše bylo tak akorát (v jejím pojetí). To platí i pro jednání druhých - Panna "ví", jak by se ostatní měli chovat. Panna se nebude mstít, ale bude dlouho vzpomínat na křivdu, ale realita se pravidelně neshoduje s našimi očekáváními a pro Pannu je porušení jejích plánů bolestivé.

Není divu, že v astrologii je Panna považována za téměř nejotravnější znamení. Zášť zde není jednoznačně agresivní povahy. Po obdržení "rány" zvenčí se zástupci tohoto znamení, zejména ženy ve znamení Panny, dokáží soustředit na okamžik, kdy se vše pokazilo, v noci nespí a analyzují situaci. Zároveň bez bouře emocí. Stojí za zmínku, že Panna umí vyvodit správné závěry, takže se nebude zlobit na upřímnou kritiku.

Býk

Na rozdíl od Raka a Štíra je nepravděpodobné, že by Býk přikládal "pohodě" na svou adresu nějaký význam. Toto znamení se zajímá o základní věci. Cení si klidu a obvykle má stabilní mentalitu. Není snadné vyvést zástupce tohoto znamení z rovnováhy - jsou poměrně trpěliví, zejména muži Býci. Toto znamení miluje pozemské statky, lpí na pohodlí, je rozumné, ale trochu pomalé - taková je jeho povaha.

Letmá kritika a drobné hádky ho nechávají lhostejným, ale pravidelné opakování takových událostí přeteče pohár Býkovy trpělivosti a klidný Býk se hrozivě přiblíží k provinilci s vystrčenými rohy. Když kritika životního stylu Býka přetrvává, zástupce znamení učiní kategorické rozhodnutí. Je nepravděpodobné, že by se v jeho srdci zakořenila silná zášť, ale příčina neshody bude "zapsána" v jeho paměti jako silná překážka v pohodlí života.

Hlavní foto: volkovysk