Všechna znamení zvěrokruhu mají zvláštní, jedinečné vlastnosti. Někteří z nich se však vyznačují zvláštními povahovými rysy - odvahou, čestností a ušlechtilostí. Na zástupce těchto znamení zvěrokruhu se můžete vždy spolehnout, nezradí vás a podají vám pomocnou ruku v těžkých chvílích. Pokud jste takovými lidmi obklopeni, máte štěstí! Řekneme vám, které znamení zvěrokruhu vyniká zvláštní ušlechtilostí a odvahou.

Beran

Berani se od ostatních znamení zvěrokruhu odlišují svou odvahou, upřímností a zvláštní aktivitou. Jako představitelé ohnivého živlu jsou velmi iniciativní a cílevědomí, ale zároveň důvěřiví a naivní. Berani mají charisma - dokáží podpořit v obtížných situacích, nebojácně čelit problémům tváří v tvář a inspirovat ostatní k různým úspěchům.

Beran překonává všechny překážky v životě svým tlakem a úsilím. Kromě toho mají představitelé tohoto znamení zvěrokruhu zvýšený smysl pro spravedlnost, takže se vždy zastávají slabých a znevýhodněných. Hlavní pozitivní vlastností Beranů je, že nejsou pomstychtiví, čehož někdy ostatní zneužívají pro své sobecké cíle.

Lev

Toto znamení zvěrokruhu by mělo být a priori ušlechtilým a silným vůdcem, který vede lidi. Lvi jsou velmi hrdí a sebevědomí, ale zároveň jsou to velmi štědří lidé. Zástupci tohoto znamení zvěrokruhu vědí, co od života chtějí, takže jejich ambice jsou plně oprávněné. Někdy je ovšem chování Lva plné patosu a teatrálnosti, ale přesto projeví své vůdčí schopnosti a dosáhne úspěchu.

Lvi milují prostor a mají široký záběr. Nejsou lhostejní k lichotkám a pochvalám, které se pro ně stávají hlavním impulsem na cestě k realizaci různých projektů. Zástupci tohoto znamení zvěrokruhu velkoryse sdílejí svou energii s ostatními a dodávají jim důvěru v sebe sama.

Střelec

Ačkoli Střelci mnohým připadají jako velké děti, ve skutečnosti mají ušlechtilý charakter a jejich dětinskost je dána jejich tvůrčími impulsy a odvážnou povahou. Zástupci tohoto znamení zvěrokruhu jsou velmi přímí, ale upřímní. Usilují o mír ve světě. Střelci neumějí lhát, a proto milují pravdu a pouze pravdu.

Zástupci tohoto znamení zvěrokruhu jsou věrnými přáteli a spolehlivými společníky. Mají vysoká morální kritéria a na lidech vždy hledají něco dobrého. Kromě toho jsou Střelci naprosto nesobečtí, a proto jsou pro ně cenné pojmy jako oddanost, láska a přátelství.

Hlavní foto: google.com