Každý člověk má auru, ať už si její existenci připouští, nebo ne. Je to zvláštní energetické pole, které nás obklopuje neviditelným štítem.

Aura může být temná a odpudivá nebo jasná, která přitahuje ostatní jako silný magnet. Komunikace s držiteli čisté aury je snadná a příjemná.

Zdá se, že vyzařují zvláštní vnitřní světlo, které zahřívá duši a dává naději.

S takovými lidmi vzniká nádherný pocit klidu a pohody. Všechny problémy ustoupí a únava a smutek beze stopy zmizí.

Astrologové se domnívají, že mezi těmito čtyřmi znameními zvěrokruhu se nejčastěji vyskytují majitelé čisté aury.

Blíženci jsou nejdobromyslnější a nejpřátelštější zástupci zvěrokruhu. Jejich jasná, čistá aura k nim přitahuje lidi.

Po několika minutách komunikace s představitelem tohoto znamení mají i noví známí pocit, že se znají celý život. Napětí a ostražitost rychle mizí a nahrazuje je důvěra a pocit duchovní lehkosti.

Zdá se, že Blíženci vyzařují laskavost a štědrost na energetické úrovni. Jsou vždy připraveni podpořit a povzbudit ty, kteří to potřebují.

Zástupcům tohoto znamení je cizí žárlivost, zášť nebo chamtivost. Ochotně a s radostí se dělí s ostatními o své teplo a pomáhají ostatním dívat se optimisticky i na nepříjemné věci.

Blíženci jsou velmi otevření lidé, kteří mají sklon vidět v každém jen to dobré. Zároveň se nedají snadno oklamat, protože jsou velmi chytří a všímaví a vždy jasně chápou, kdo je před nimi.

Jejich průzračná aura slouží jako spolehlivá ochrana před jakýmikoliv pokusy o jejich poškození na energetické úrovni.

Vodnář je dalším představitelem vzdušného živlu, který se může pochlubit neuvěřitelně čistou aurou. Vyznačuje se zvláštní duchovní ušlechtilostí a pevnými životními zásadami, které mu nedovolují dopustit se nehodných činů.

Vodnář k sobě přitahuje lidi a touží se s každým setkat a komunikovat. Předsudky jsou představitelům tohoto znamení cizí, mezi jejich přáteli mohou být zástupci různých společenských vrstev, protože nejdůležitější je pro ně vnitřní svět člověka.

Vodnáři budou rádi komunikovat s dobromyslným žebrákem, ale sotva budou chtít pokračovat ve známosti s krutým a cynickým obchodníkem. Zástupci tohoto znamení podvědomě tíhnou ke stejně skvělým lidem jako oni.

Vodnáři odmítají negativitu a snadno odpouštějí i těm, kteří je kdysi urazili, protože nechtějí otrávit svou čistou duši záští a hněvem.

Při komunikaci se Střelcem cítí lidé příliv vitality a zlepšení nálady.

Objeví se touha po akci a sklíčenost beze stopy zmizí. To vše proto, že představitelé tohoto znamení mají křišťálově čistou auru a vyzařují jasnou energii.

Nedokážou přejít cizí neštěstí lhostejně a vynasnaží se pomoci i úplně cizímu člověku. Střelci nesnesou, když je někdo smutný.

Vždy jsou připraveni rozveselit vás vtipem a pomoci vám podívat se na situaci pozitivně. Jsou velmi štědří, dokážou se podělit o vše, co mají, aniž by za to něco chtěli.

Střelci jsou šťastní, když mohou někomu pomoci. Každý den dělají dobré věci a chtějí kolem sebe vidět co nejvíce šťastných tváří.

Panny se mohou jevit jako příliš tajnůstkářští, bez vášně a chladnokrevní lidé. Pod vnějším chladem se však skrývá čistá duše a dobré srdce.

Zástupci tohoto znamení usilují o ideál a snaží se učinit náš svět lepším. Změnu vždy začínají u sebe, protože si kladou nejvyšší nároky.

Pannám je cizí žárlivost a chamtivost. Vše, co dělají pro dobro druhých, je vedeno těmi nejčistšími nezištnými motivy.

Panny jsou velmi spolehlivé a čestné. Můžete se na ně bez obav spolehnout v každé situaci, protože důvěru, kterou v ně vložíte, jistě ospravedlní.

Zástupci tohoto znamení jsou dobrými a věrnými přáteli. Někdy jen Panna dokáže osobně říct celou pravdu, když ostatní lžou a předstírají.

Hlavní foto: google.com