A průvodce ve tmě

Štír je jedním z nejdůležitějších znamení zvěrokruhu. Je to anděl, který tančí ve tmě. Svým přístupem ke krizovým situacím rozsvěcuje noc a mění svět.

Hloubka vnímání Štíra a jeho schopnost být upřímný jsou zřejmé každému, kdo je s ním spojen. V této hloubce je jeho síla.

Zdobí ho zranění a jizvy z minulosti. Proudí jím oceán emocí a rozumí bolesti jako nikdo jiný.

Štír je symbolem utrpení a vítězství. Navzdory temnotě, která ho obklopuje, Štír vždy najde způsob, jak se dostat na světlo a začít od začátku. Prvním symbolem Štíra je Had, který znamená obnovu a znovuzrození.

Stejně jako had, i Štír v různých obdobích života svléká kůži a podvědomě se chce znovu narodit.

Štír vyniká ve všem, protože má silnou vůli, trpělivost, vytrvalost a schopnost rychle a přesně pochopit podstatu věcí.

Ať už je situace jakákoli, Štír vždy najde způsob, jak se postavit na nohy. Má nebývalou sílu a je emocionální.

Jako vodní znamení zná Štír citlivou stránku života. Je soucitný a starostlivý, ale zároveň je vystaven utrpení, bolesti a osamělosti. Na rozdíl od Ryb a Raka reaguje v extrémních situacích ostřeji.

Štír se vždy dostane tam, kam ostatní prostě nemohou. Cítí lidi a zná všechna jejich tajemství, která se snaží skrývat. Instinktivně přijímá temné stránky osobnosti, protože chápe, že jsou nedílnou součástí lidské povahy.

Štír si umí udržet svá tajemství, ale jakmile si vás jednou vybere, bude nesmírně upřímný a totéž bude vyžadovat i od vás. Před Štírem nic neutajíte a jakékoli pokusy o jeho oklamání budou marné.

Lidé v tomto znamení často pracují jako psychologové a psychoterapeuti, protože dobře rozumí hloubce lidské osobnosti.

Pokud jde o vztahy, Štír navždy změní váš pohled na sebe sama. Vazba, kterou jste si vytvořili, vám pomůže lépe si uvědomit a získat vhled do podstaty věcí.

Jako objekt jeho vášně budete plně prožívat jeho žárlivost, kontrolu a majetnictví. Na druhou stranu je však Štír citově vázán a věrný svému partnerovi.

Navzdory své schopnosti porozumět lidem, které miluje, na nejhlubší úrovni, navzdory blízkému vztahu zůstává Štír stále osamělý. Může být nedůvěřivý a vybíravý, protože vidí to, co ostatní nevidí. Do jeho světa vstoupí jen pár lidí!

Staňte se výjimečnou osobou pro Štíra!

Hlavní foto: binokl.cc