Vztahy jsou složitá věc, je třeba dělat kompromisy, hledat řešení, někdy i umět odpouštět. Někdy je však třeba umět odejít a neohlížet se. Jen proto, že je to pro všechny lepší volba.

Překvapivě je na tomto seznamu na prvním místě Beran. I když se zdá, že Beran se svou výbušnou povahou by měl na konci něco zařídit.

Ve skutečnosti tomu tak není, maximálně stručné vysvětlení k dané problematice. To je nutné, aby Beran mohl vyvodit vlastní závěry.

Pak zástupci tohoto znamení jednoduše odejdou. Výtržnosti a bouřlivé skandály jsou poměrně vzácné. Jde o to, že něco uvnitř Berana vyhoří.

A tím se člověk stává lhostejným.

Téměř všichni zástupci znamení Panny odcházejí bez rozloučení a bez ohlédnutí. Je pravda, že někteří za sebou dokáží zároveň velmi hlasitě zabouchnout dveře.

S nimi to není vůbec jednoduché, na jedné straně se Panna podobnými kroky vleče až do konce. Živí se nadějí, že se věci vyřeší, že si to dotyčný rozmyslí a tak dále.

Často to dělají v rozporu se zdravým rozumem. Ale v určitém okamžiku se Panně něco v hlavě rozbřeskne. A představitel tohoto znamení se jednoduše otočí a tiše vejde.

A zpravidla tak činí bez lítosti a trápení. Ale život jde dál, je tolik věcí, které je třeba udělat.

Zvláštní, ale prakticky stejná situace nastává u zástupců znamení Štíra. Tito lidé jsou sice emocionální, ale zároveň nemají rádi, když se jim někdo vnucuje.

Na jedné straně si Štíři velmi váží svých blízkých a všeho, co s tím souvisí, a to i přes svou rozpačitou povahu.

Na druhou stranu, jaký smysl má držet někoho, kdo to nepotřebuje? Někdy je snazší se odpojit. Ohlížet se zpět a vzdychat nad minulostí není jejich způsob.

Pro Štíry je to jen další zkušenost, ze které vytěží maximum, poučí se z ní a zapracuje na svých chybách. Příště bude pozornější.

Kozorozi se rozcházejí, aniž by se otáčeli a vzdychali nad minulostí. Někteří lidé je z tohoto důvodu považují za příliš bezcitné, ve skutečnosti to však zdaleka není pravda.

Kozorozi si zkrátka umí vážit sami sebe a svého času a kromě toho velmi dobře ovládají své emoce.

Tím spíš, že můžete ze všech sil táhnout nebo tlačit na člověka, který to nepotřebuje. Nejenže veškeré vaše úsilí přijde vniveč, ale navíc budete obviňováni z případných potíží.

Kozorozi to velmi rychle pochopí a od takových lidí také rychle odcházejí.

Hlavní foto: google.com