Někteří lidé mají tuto vlastnost - prokouknou lidi. Po pěti minutách rozhovoru vyvozují závěry o povaze, myšlenkách a touhách člověka.

Téměř vždy jim vnitřní hlas a šestý smysl správně napovídá, od otázky výběru pracovního místa až po zrušení výletu kvůli špatné náladě. A nejčastěji se nemýlí. To vše díky neuvěřitelně vyvinuté intuici. Intuice se většinou nedá rozvíjet, je vrozená.

Rozvoj intuice může být ovlivněn také znamením zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili. Tuto poměrně užitečnou schopnost mohou mít jen šťastlivci. Právě o nich budeme dnes hovořit. Astrologové sestavili seznam nejnápaditějších znamení zvěrokruhu.

Mezi tato znamení patří Štír. Má vyvinutou intuici a vždy vycítí lež nebo lichotku, proto je lepší toto znamení zvěrokruhu nepodvádět. Přijít pravdě na kloub pro něj nebude těžké. Štír také rychle odhadne motivy lidí.

Jedinou nevýhodou jejich šestého smyslu je sebeklam. Mohou se zamotat do sítě vlastních pocitů a uzavřít se před společností.

Lidé s tvůrčími sklony mají sklon k intuici. Jednou z nich jsou ryby. Inspiraci čerpají ze své schopnosti intuitivně vnímat člověka.

Ryby bohužel nedokážou pochopit motivy jednání svého protějšku tak jako Štíři, ale navíc se jejich intuice opírá o šestý smysl, který jim pomáhá uspět. Kromě toho jsou Ryby nejčastěji těmi, kdo pociťují strach, protože mají pocit, že se kvůli jejich činům stane něco špatného.

Vodní živel znamení zvěrokruhu umožňuje intuici projevit se na emocionální úrovni. Jedná se o znamení, která nejčastěji naslouchají svému vnitřnímu hlasu, například Raky.

Intuice tohoto znamení zvěrokruhu je natolik rozvinutá, že ji může využít k dosažení svých cílů, například při vyjednávání nebo organizování důležitých projektů.

Často jsou jim svěřována tajemství nebo jsou žádáni o pomoc. Rak se prezentuje jako chápavý člověk, který je schopen soucitu. Nebudou klást zbytečné otázky; Raci chápou duševní rozpoložení svého protějšku díky své intuici.

Váhy, ačkoli vypadají optimisticky a naivně, mají zvědavou a zvídavou mysl. Jejich intuice jim pomáhá vyvozovat správné závěry o lidském chování a mohou se stát dobrými psychoterapeuty.

Váhy mají analytický způsob myšlení, vidí pozitivní i negativní stránky situací. I když jejich intuice začne zvonit na poplach, na tváři Vah zůstane stejná maska optimismu - obranná reakce na strach v tomto znamení.

Blíženci rozvíjejí svou intuici právě proto, aby mohli lépe komunikovat, rozumět lidem a být každému na očích. Na emocionální úrovni chápou, co se od nich očekává, a projevují velmi přiměřené pocity. Proto je pro Blíženci tak snadné komunikovat s lidmi. Jejich poznávacím znamením jsou prorocké sny.

Hlavní foto: google.com