Pozor na takové lidi! Neničte si život!

Člověk si sám vybírá své prostředí. A je velmi důležité, abyste neměli ve své blízkosti lidi, kteří vám mohou zničit život.

Doporučujeme čtenářům, aby se drželi dál od lidí s příznaky toxicity.

1. Jsou extrémně sobečtí a zůstávají vám nablízku jen proto, aby dosáhli nějakého osobního cíle.

2. Ve vztahu k vám žádají příliš mnoho, berou si příliš mnoho a nic za to nedávají.

3. V každém sporu, i v tom nejmenším, se vždy snaží vyhrát a dokázat svůj názor.

4. Jejich chování na veřejnosti se liší od jejich chování o samotě s vámi.

5. nepovažují se za viníka a v každé situaci zaujímají pozici oběti.

6. Snaží se vás přesvědčit, že jen jim lze věřit, a poštvat proti nim přátele a známé.

7. Velmi rychle mění své chování: v jednu chvíli může být člověk laskavý a soucitný a v další chvíli chladný a naštvaný.

8. často z jakéhokoli důvodu lžou a nechtějí to přiznat, skrývají své charakterové vady a klamou.

Hlavní foto: all4soul.com