První zkušenost se zradou ze strany blízkého přítele je nejsilnější a nejodhalenější. Nikdo na to nezapomene.

Se zradou se obvykle setkávají všichni lidé školního věku. Zlomyslnost, touha získat přízeň učitele okamžitě ukáže, kdo je kdo.

Spolehlivost - buď je, nebo není. Jiná možnost neexistuje. Pokud člověk nedokáže držet jazyk za zuby, nikdy tuto vlastnost nezíská.

Hodně záleží na tom, v jaké rodině člověk vyrůstal a jaké vlastnosti mu rodiče vštípili. Mnoho rodičů v dnešní době nerespektuje spolehlivost a trvanlivost.

Mnozí z těchto rodičů dělají vše pro to, aby jejich dítě sedělo v první lavici a mělo dobré známky. Píší pomluvy vyšším organizacím, aniž by si uvědomovali, že tím svému dítěti škodí.

Rodiče narušují rozvoj mezilidských vztahů tím, že ze svého dítěte dělají vyděděnce.

Koncept "zemři sám a pomoz svému příteli" je nejen irelevantní, ale také zanikl. Děti jsou od narození vedeny k tomu, aby myslely jen na sebe a nestaraly se o starosti a problémy ostatních lidí.

Je velmi obtížné najít ve společnosti spolehlivého člověka, se kterým by se dalo jít i na průzkum. I dobří a čistí lidé se hroutí a propadají zradě svých blízkých.

Každý se snaží spoléhat pouze na své vlastní síly a nedůvěřuje druhým ani jim nedává příležitost pomoci. Astrologové by se však měli pozorně podívat na některá znamení zvěrokruhu.

Právě jejich zástupcům můžete důvěřovat. Vyznačují se spolehlivostí a můžete se s nimi vydat na průzkum.

Mnoho lidí může Berany nemít rádo kvůli jejich nezaujatým výrokům a upřímným argumentům. Představitelé tohoto znamení jsou neoblíbení právě kvůli svému vlastnímu názoru, který nemají v úmyslu měnit.

Když však dojde na běžný problém, Beran se projeví. Jít s ním na průzkum je čiré potěšení.

Zástupci tohoto znamení si nenechají nic líbit, přebírají iniciativu a všechny problémy řeší bleskovou rychlostí.

Býk je na špici v oblasti spolehlivosti. V obtížných situacích se Býci vzchopí, i když jsou denně poněkud pomalí a vyrovnaní.

Všechny nejlepší vlastnosti Býka se projeví právě ve stresových situacích. Pokud má přítel potíže, zástupci tohoto znamení nebudou spát a jíst a udělají vše pro to, aby mu pomohli.

Můžete se s nimi bez obav vydat na průzkum - Býk je spolehlivý a neúplatný.

Panny nutně potřebují být vzaty na průzkum. Tím, že zástupcům tohoto znaku zadáte konkrétní úkol, nemusíte se starat o jeho realizaci.

Vypočítají všechny tahy a výstupy a najdou správné řešení. Pro Panny je nejdůležitější přesně dodržovat pokyny a nedělat si starosti s obtížemi.

Panny, které mají vážné potíže, vynaloží veškeré úsilí, aby svůj úkol splnily. Nikdy nezradí své přátele a příbuzné.

Štíři jsou věrní přátelé. A to nejsou prázdná slova. Právě představitelé tohoto znamení věří - "zemři sám a pomoz příteli".

Pro své přátele a příbuzné budou zástupci tohoto znamení přenášet hory. Nesnášejí zradu a lži.

Štíři v průzkumu se budou vyznačovat impulzivitou a riskováním, budou se chtít všem pomstít. Pokud je však jejich energie zaměřena správným směrem, budou zástupci tohoto znamení schopni komukoli pomoci a bez problémů se vypořádat s překážkami.

Kozorozi jsou pečliví při řešení jakéhokoli problému. Představitelé tohoto znamení nemají konkurenci v hledání správného řešení a vytrvalosti.

Tím, že dají své slovo, budou Kozorozi rozbiti na kusy, ale svůj slib splní. Nejvíce si cení přátelství a snaží se neztratit přátele, které znají od dětství. S nimi "vstupují do ohně a do vody".

Hlavní foto: google.com