Panny mají dobře vyvinutou intuici. Přestože před rozhodnutím musí vše propočítat a zvážit, vždy naslouchají svému vnitřnímu hlasu.

Instinktivně poznají, kdo jim lže a kdo je nečestný. Panna je moudrá až za hranicí svého věku. Toto znamení nemá rádo zbytečnou spotřebu energie a snaží se každý agresivní útok zlikvidovat hned v zárodku.

Panny hasí konflikty s obratností rozhodčího. Jako jediní ve zvířetníkovém kruhu dokáží metodicky a účinně vyjasnit situaci a usmířit znepřátelené strany bez větších ztrát.

Panny jsou důvěryhodné, respektují nestrannost úsudku a nezaujatost v hodnocení okolního světa.

Ačkoli je to těžko uvěřitelné, Lev může být velmi moudrý. Když ho pozoruješ, jak se plazí, kroutíš hlavou a pochybuješ, že je moudrý.

Je to však pravda. Lev se dobře orientuje v labyrintu psychologických složitostí lidské povahy, proniká hluboko do podstaty problému a přesně nachází cestu ven.

To je výhoda tohoto znamení zvěrokruhu, které soucítí s lidmi, dětmi, zvířaty a nemocnými. Každý, kdo má potíže.

Můžete Lva požádat o pomoc, spolehnout se na něj v těžkých chvílích. Je dostatečně prozíravý, aby získal potřebné životní zkušenosti, a často dává dobré rady.

Se Štírem není snadné komunikovat. V každém slově slyší háček, úšklebek nebo obvinění. Pokud máte to štěstí, že patříte mezi jeho oblíbence - můžeme vám pogratulovat.

Štír vám bude věrný, půjde s vámi do boje a bude hájit vaši pozici až do konce. Kombinace prudkého temperamentu a vodního živlu, do jehož skupiny toto znamení zvěrokruhu patří, dává silnou a nepředvídatelnou povahu.

V životě musí bojovat se svými neřestmi, jako je hněv, zášť a pomsta. Když však vyroste, vyznačuje se sebekázní.

Moudrost, kterou za ta léta nashromáždil, přináší ovoce a z každého sporu dokáže vyjít jako vítěz.

Vodnář se na svět dívá z jiného úhlu než ostatní znamení. Bývá to moudrý stařec v převleku atraktivního mladíka nebo křehké dívky.

Jeho duše má vrozenou vnitřní moudrost. Jako by se v paměti Vodnáře shromáždily zkušenosti předků z uplynulých staletí.

Nerozvážnost a riskování jsou pro něj obvykle neobvyklé, ale občas udělá něco, čeho musí litovat. Tato vlastnost se skrývá pod pláštíkem nešikovnosti a jakési roztržitosti.

Vždy je s ním blízký přítel, člověk, který ví, jak je Vodnář skutečně citlivý.

Moudrost Vah vychází z jejich počáteční potřeby harmonie s každým. Nesnášejí dlouhé hádky, krutost ani vtipy. Pobyt v nepřátelském prostředí je pro ně nesnesitelný, a proto se snaží konfliktům vyhýbat.

Váhy se přizpůsobují svému okolí a i v kruhu agresivních osobností zůstávají důstojně neutrální. Je velmi obtížné vyvést ji z rovnováhy.

Bohužel, pokud tak učiní, jejich nervový systém neuvěřitelně trpí. Ve snaze vyhnout se takovým situacím se Váhy snaží organizovat život podle svých představ a zvykat lidi na systém vyjednávání.

Hlavní foto: google.com