Nejnešťastnější znamení zvěrokruhu

Naše štěstí závisí na mnoha faktorech. Nejčastěji je to zdraví, rodina a peníze. Nezapomínejme však, že hodně záleží na tom, jak vnímáme svět a události v našem životě. V závislosti na našem přístupu k životu a na naší povaze budeme buď smutní a sklíčení, nebo motivovaní k boji a ke změnám ve svém životě. Lidé ve znameních zvěrokruhu uvedených níže patří do první skupiny. Vždycky jsou nešťastní.

Panna

Lidé ve znamení zvěrokruhu Panny žijí v neustálém napětí. Rádi se zatěžují problémy a cítí se zodpovědní za celý svět. V tomto stavu se běžné fungování v každodenním životě velmi komplikuje. Lidé v tomto znamení zvěrokruhu se rádi vžívají do role mučedníků a obětí. Jsou přesvědčeni, že se musí například obětovat pro druhé. Často si prostě nedokážou užívat života ani se o sebe jakkoli postarat. Raději žijí život zatíženi problémy celého světa a neustále se podrobují umrtvování. Panna - je osoba postižená perfekcionismem. Není schopen vidět kolem sebe nic dobrého. Proto se cítí frustrovaný a nešťastný. Ačkoli jsou Panny také velmi pečlivé a svědomité, nedokážou do svého života vnést řád a pořádek. I když se velmi snaží, stále se jim nedaří dosáhnout výsledků.

Rak

Lidé v tomto znamení nejsou téměř nikdy šťastní. Rak je typem lidí, pro které pověry určují život. Neustále vidí na obloze černé mraky a často se před nimi objevují problémy a výzvy. Navíc jsou velmi nejistí. Mají mnoho pochybností o své kvalifikaci nebo o svém zevnějšku. Velmi nízké sebevědomí má destruktivní vliv na jejich pohodu. Jsou náchylní k chování, které vede k závislostem, což je činí ještě nešťastnějšími. Trpí také tím, že zůstávají ve stínu, i když nikdo nemůže popřít, že si za to mohou sami. Rakové se neustále cítí nepochopeni ostatními a také nedoceněni.

Raci reagují velmi nervózně na jakoukoli kritiku a špatně snášejí, když se na ně upozorňuje. Často to berou jako osobní urážku. I zcela neutrální slova lze vykládat tak, že mají právo na urážku.

Ryby

Ryby jsou velmi citliví lidé, kteří zároveň patří mezi nejnešťastnější. A to proto, že jsou velmi sebestřední. Neustále analyzují minulé události a každou aktuální životní situaci. Jsou k sobě velmi kritičtí. Lidé v tomto znamení zvěrokruhu jsou také extrémně tajnůstkářští a je pro ně obtížné navazovat partnerské vztahy i hledat dobré přátele. Proto se cítí velmi osaměle. Všechny tyto prvky je činí v životě nešťastnými.

Hlavní foto: google.com