Materiální hodnoty mohou být na prvním místě, pokud usilujete o bohatství s čistými úmysly a všeho dosahujete sami.

Pokud jdete za strádáním, aniž byste brali ohled na zájmy druhých lidí, nemůže být o slušnosti řeč.

Laskavost a ušlechtilost však nejsou prázdné fráze. Existuje mnoho lidí, kteří tyto vlastnosti mají.

Beran je k lidem dobrý. Odpouští drobné hříchy a špatné skutky.

Je otevřený komunikaci, živě se zajímá o dění u druhých lidí. Morálka pro něj hodně znamená.

Protože to tak cítí. Dokáže si získat nepřátele ve své neustálé touze mluvit pravdu.

Ale neustoupí při prvních obtížích. Pokud vidí, že někdo bezostyšně využívá dobrého postoje, dá mu další šanci.

Možná, že drzý a žárlivý člověk sám pochopí ohavnost svého činu. Beran neustále bojuje za spravedlnost.

Nikdy nezůstane stranou, když vidí nějaký konflikt. Nebude se dopouštět opovrženíhodných činů vůči druhé osobě.

Raci sice umí intrikovat, ale nepotřebují k tomu cizí. Mají rádi sami sebe a cení si osobních kvalit: všeho dosáhnou sami.

Nejsou sobečtí. Nebudou se dopouštět falšování a nebudou "kádrovat" druhé kvůli povýšení nebo penězům. Reagují na žádosti o pomoc.

Pomáhají cizím lidem. Činí tak nezištně, aniž by očekávali vděčnost.

Raci jsou citliví na nespravedlnost. Vždy stojí na straně slabých, utlačovaných.

Ochotně nabízí rady a opatření. Upřímný v podnětech.

Pak mohou těžit ze známosti, ale po vzájemné dohodě. Nehrají dvojí hru, žijí podle svého svědomí.

Váhy jsou nejmírumilovnější lidé. Netolerují hádky, skandály a špatné chování.

V životě se snaží všeho dosáhnout svým rozumem. Nebudou chodit po mrtvolách, všechny akce budou koordinovat a projednávat.

Nejdou po mrtvých tělech, slibují jen zlomené srdce.

Pro Váhy je ubližování někomu "tabu", jsou proti násilí. Venuše je vede cestou lásky, harmonie a morálních zásad.

Komunikují klidně a laskavě. Vědí, jak zmírnit konflikty, jak najít východisko z každé situace. V srdci jsou čestní, ušlechtilí, neschopní zrady.

Ryby jsou vždy připraveny ochránit ty, kteří byli uraženi.

Jsou plné ušlechtilých podnětů. Jsou jemné a citlivé, snadno se slitují.

Neztrácejí důvěru v lidi, i když jsou podvedeni. Jsou přesvědčeny, že dobří lidé převažují nad těmi špatnými.

Ryby se rády o někoho starají, cítí, že jsou potřebné. Dokážou pomáhat i na úkor vlastních zájmů.

Často se zapojují do charitativní činnosti. Záleží jim na zvířatech a nepovažují je za postradatelné věci.

Pomáhají kočičím útulkům a mohou si vzít domů opuštěného psa.

Vodnáři mají bohatý vnitřní svět. Nebude lámat cizí osudy, nepůjde po mrtvolách.

Nebude plýtvat energií na negativní myšlení. Jeho cílem je zlepšení lidstva.

Je přijímána příjemně a pozitivně. Raději by učil abecedu, než aby páchal zlo.

Špinavé pomluvy se jich nedotýkají, cizí spekulace je nezajímají. Jsou opatrní a drží se dál od falešných a prolhaných lidí.

Vodnáři kolem sebe vytvářejí pozitivní a harmonickou atmosféru. Jsou velkorysí a laskaví, klidně se zapojí do mnoha činností.

Neúspěchy a pády jiných lidí je nevzrušují a neodpovídají jejich životním zásadám.

Hlavní foto: google.com