Jeden chudák se Buddhy zeptal: "Proč jsem tak chudý?" zeptal se Buddha.

Buddha odpověděl: Buddha odpověděl: "Málo rozdáváš."

Chudý muž: "Ale já nemám co rozdávat".

Buddha: "Já nemám nic: Chudák: "Máš alespoň pět věcí, které můžeš nabídnout".

"Tvůj obličej: můžeš se usmívat. Buď radostný, veselý a šťastný.....

Tvoje ústa: můžeš říkat laskavá slova, povzbuzovat lidi a utěšovat je.....

Tvoje srdce: můžeš otevřít své srdce druhým, můžeš být upřímný, čestný a laskavý.....

Tvoje oči: dokážeš se na druhé dívat laskavě a soucitně.....

Tvoje tělo: můžeš pracovat a pomáhat druhým."

"Viz.... Vůbec nejste chudí. Chudoba začíná v našem srdci".

Někdy se situace, ve které se nacházíme, zdá být skutečnou překážkou, ale často je skutečnou překážkou to, co si sami před sebe postavíme. Doufáme, že toto podobenství pomůže mnoha lidem zamyslet se nad svým životem!

Hlavní foto: esotericblog