Pokud byl tento muž skutečně moudrý, jsou jeho výroky pravděpodobně aktuální i dnes. Od Sokratovy smrti uplynulo více než dva tisíce let, ale to, co je obsaženo v jeho slovech, burcuje duši.

V tomto článku uvedu dva Sokratovy aforismy o tom, jak rozeznat moudrého člověka od pošetilého.

"Vím, že nic nevím, ale ostatní nevědí ani to".

To je jeden z nejznámějších Sokratových výroků, který má nejhlubší význam, ale málokdo mu rozumí. Pokusím se ho za chvíli vysvětlit.

Všimli jste si někdy, že děti někdy říkají neuvěřitelně moudré věci? Ale ani vzdělaní dospělí někdy nerozumějí tomu, co děti říkají. Proč k tomu dochází?

Dospělí během svého života nashromáždili spoustu předsudků, názorů a teorií, které jim brání v jasném myšlení. Děti mají jasnou mysl, která ještě není "znečištěná" znalostmi a filozofií jiných lidí.

Dítě nic neví, ale pozoruje svět a je schopno vyvozovat moudré závěry. Moudrost tedy není množství znalostí, ale schopnost vidět skutečnost takovou, jaká je.

Proto Ježíš řekl svým učedníkům, že dokud se nestanou jako děti, nevstoupí do Království. Počátkem moudrosti je pochopit, že život je tak nekonečný, že jej nelze plně poznat. Poznání života je neustálý proces, což znamená, že žádné poznání nemůže být absolutní.

Proto je moudrý člověk stále otevřený novým věcem, protože si je vědom své nevědomosti o životě a toho, že jeho znalosti jsou příliš malé a omezené.

"Moudří lidé se neustále učí, průměrní lidé čerpají znalosti ze svých zkušeností, hloupí lidé už mají všechny odpovědi".

Obvykle si myslíme, že pokud člověk v životě ničeho nedosáhl nebo často dělá hlouposti, nestojí za to ho poslouchat. Ale i tito lidé mají své životní zkušenosti, které mohou být užitečné. Proto moudrý člověk načerpá znalosti i od nich, pokud se mají co učit. Hlupáci se naopak domnívají, že už všechno vědí a znají.

Mimochodem, právě proto si mnohé vědecké objevy jen těžko razí cestu. Vědecká komunita si byla jistá svou vlastní správností a vědomostmi a odmítala jakékoli teorie či vynálezy, které přesahovaly nebo dokonce vyvracely to, co již bylo známo.

Hlavní foto: podumay.info