Říká se, že pokud si muž neváží své ženy, štěstí se od něj odvrátí. Proč k tomu dochází?

Tvůrčí myšlení ženy je mnohonásobně silnější než myšlení muže, takže její schopnost ovlivňovat život svůj i svého muže je velmi vysoká.

Když žena prožívá radost a štěstí ve vztahu, jejímu muži se vše rozjede, všechny dveře se mu otevřou a štěstí mu začne šlapat na paty. Protože ve svém šťastném a spokojeném vnitřním stavu žena žehná svému muži k úspěchu a silou svého tvůrčího myšlení přitahuje do jeho života příznivé události. Skrze ženu k muži proudí buď proud dobra, prosperity a blahobytu, nebo neustálé neúspěchy.

Žena je napojena na svět energie, takže její myšlenky, její vnitřní emocionální stav, se realizují rychleji. Pokud žena není spokojená s rodinným životem, není spokojená se svým mužem, bude pro něj těžké se realizovat, bude pro něj těžké uspě.....

Proč moudří muži nešetří na dárcích pro své ženy, proč se je snaží chránit před všemi nepříjemnými činnostmi a obklopují je jen příjemnými zážitky? Vědí, že spokojená žena je zdrojem prosperity a štěstí pro celou rodinu.

Hlavní foto: lavender.land