Pro ženu je přítomnost životní moudrosti nesmírně důležitá.

Díky tomu bude moci být chápavou, upřímnou přítelkyní a manželkou obdivovanou jejím manželem. Žena nemusí být výjimečně krásná nebo inteligentní, v závislosti na mnoha faktorech. Pokud však ženě chybí moudrost, bude těžké si s ní vybudovat vztah a je nepravděpodobné, že by mohla být šťastná.

Nejprve však musíte definovat, co je moudrost.

Je velmi důležité si uvědomit, že to není to samé jako inteligenční kvocient (IQ). Inteligence je schopnost optimálně vyřešit složitý, často logický nebo abstraktní problém. Lidé s vysokým IQ mohou být snadno infantilní, žít se svou matkou nebo nerozumět ničemu o životě a vztazích.

Moudrost je zkušenost, kterou člověk nashromáždil po celý svůj život, analyzoval ji a činil přiměřené závěry. Například přežít finanční krizi a rozhodnout se, že potřebujete úspory srážek. Nebo složitější situace - čeho je třeba se lidem vyvarovat a jak si nedělat starosti s problémy při zachování klidu.

Tuto povahovou vlastnost zmíníme později.

1. Schopnost vyvodit závěry

To je samozřejmě hlavní znamení - pokud člověk, který zažil nějakou vážnou, příjemnou nebo nepříliš příjemnou událost, učiní rozumné závěry a NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, spoléhá se na ně!

Například po krizi se rozhodne zachránit finanční polštář a dodržovat toto pravidlo. Netráví nalevo a napravo, ale šetří moudře. Pokud žena učinila závěr, ale ve skutečnosti stále dělá stejné chyby (nic nešetří, jasně to ukazuje nedostatek moudrosti. Bude muset dělat stejné chyby.

Čím dříve člověk provede změny v životě, tím je moudřejší. To platí i pro pozitivní věci. Je důležité vědět, co vás dělá šťastným, a dělat to častěji.

2. Diskrétní rady ostatním

Moudrá žena ví, jak klidně a s porozuměním reagovat na chyby jiných lidí, zejména jejího muže.

Má své vlastní životní zkušenosti, ale neukládá je. Může vám poradit, pokud se na ni obrátíte, ale zároveň nebude, stejně jako slepice nebo „maminka“, žádat muže, aby to udělal.

Moudří lidé vědí, že výuka ostatních je hloupá, protože člověk může na tyto poznámky reagovat agresivně, což jen zhorší vztah.

Moudrá žena dokáže pochopit chyby druhých, ale zároveň vždy pohotově a radit, aby svého muže potěšila a byla za ni vděčná.

3. Pochopení vlastních emocí a emocí ostatních

Moudrost jako schopnost vyvodit závěry ze zkušenosti také vede k tomu, že si taková žena je vědoma svých emocí, chápe, co ji žene, co chce a co ne. Je to také schopnost vidět emoce a motivy jiných lidí.

Díky tomu může moudrý člověk snáze zažít pády a silné výbuchy emocí, svých i ostatních. Jednoduše řečeno: může přijmout sebe i ostatní takové, jaké jsou.

Nerozumný naivní člověk se nezapojuje do zážitků, točí ho jako vichřice a nemůže se dostat ven. Vládnou v něm emoce, ale ne naopak.

Naivní žena v záchvatu emocí může udělat hodně pošetilosti, věřit muži nebo podvodníkovi, protože neexistuje vážná životní zkušenost, po které by vyvodila závěry.

To jsou vodítka. Pomohou vám s výběrem ženy nebo potvrdí, že je vaše žena moudrá, a vy jí za to poděkujete.

Hlavní foto: google.com