Kočka přišla přímo ke kavárně, postavila se k oknu a škrábala ho tlapkami, žádala lidi o pomoc a vyzývala je, aby ji následovali.

Přistoupilo k ní několik lidí, a když chtěl jeden ze zaměstnanců zvíře odehnat, zastali se jí.

Ke kočce se přiblížil mladý pár, dívka ji chtěla vzít do náruče, aby ji nakrmila a zahřála, ale kočka se jí vytrhla. Neutekla, ale stála opodál a rozhlížela se, jako by ji volala.

Dvojice se vydala za kočkou. Kočka zrychlila a chlapec s dívkou se dokonce rozběhli za ní. Najednou uviděli ve sněhu krabici.

foto: leafclover.club

Krabice byla zcela zapečetěná! Kočka přistoupila ke krabici a začala mňoukat a škrábat. Muž otevřel krabici a zalapal po dechu. Uvnitř ležela novorozená koťata.

Kočka se okamžitě vrhla na své děti a začala je krmit a olizovat. Manželé krabici vzali a odnesli ji domů.

Nyní je o koťata a jejich statečnou mámu postaráno. Najdou milující ruce pro tyto malé děti. Manželé ocenili odvahu a vytrvalost kníraté maminky a budou ji mít u sebe doma.

Hlavní fotografie: leafclover.club