Amazonka, Mississippi, Nil, Lena a Jenisej jsou největší a nejdelší řeky na světě. Ale jak víte, žádná z nich není nejhlubší na Zemi.

Představte si, že nejhlubší místo řeky Kongo, od hladiny ke dnu, je v dolním toku dvě stě třicet metrů a v ústí řeky do Atlantského oceánu více než tisíc metrů. Tato řeka dvakrát protíná rovník.

foto: google

Kongo je nejhlubší africkou řekou. Řeka je dlouhá přes čtyři tisíce kilometrů. Její břehy jsou chráněny tropickou zelení. Kvůli hustým a vlhkým tropickým lesům, které pokrývají plochu více než dva miliony kilometrů čtverečních, je velmi obtížné ji prozkoumat. A řece se věnuje jen velmi málo pozornosti, protože tato místa prostě nejsou bezpečná.

Na řece je několik velkých vodopádů, Boyoma a Livingston, kde se nacházejí jedny z nejhlubších míst. Celkově je průměrná hloubka řeky sedmdesát metrů, což je impozantní, a lodě nemohou vždy ani zakotvit, to vše na řece.

V Kongu je nejrychlejší vodní tok na světě, který dosahuje rychlosti dvaceti kilometrů za hodinu, takže ne všechny lodě mohou plout bezpečně. Situaci navíc komplikuje nejužší kaňon na Zemi, kde už tak hrozí dost nebezpečí, například krokodýli, tygři, goliáši. Proto se zde rozhodně nedoporučuje koupat.

foto: google

Na řece Kongo jsou místa, kde je řeka široká téměř patnáct kilometrů. Na řece byly postaveny tři vodní elektrárny. Řeka je krásná, ale není bezpečná a je třeba ji prozkoumat a investovat do infrastruktury.

Hlavní foto: google.com