V roce 2015 založil podnikatel Sunny Wapkey charitativní nadaci, která sponzoruje cenu Global Teacher Prize. Výše ceny je 1 milion dolarů a je udělována nejlepšímu učiteli na světě. V roce 2019 získal tento čestný titul a obrovskou cenu učitel fyziky a matematiky, františkán Peter Tabichi z Keni. Slavnostní předávání cen se konalo v Dubaji a vítěze vyhlásil herec Hugh Jackman.

Do soutěže bylo přihlášeno více než 10 000 prací ze 179 zemí světa. Do finále postoupily Indie, Austrálie, USA, Keňa, Nizozemsko, Brazílie, Japonsko, Argentina, Spojené království a Gruzie.

foto: leafclover.club

Nepřekvapivě z toho vyšla vítězně malá africká vesnice. Tato škola nemá ani to nejnutnější, ale učitel Peter Tabichi se svým studentům věnuje celou svou duší. Studenti z chudé školy vyhrávají mezinárodní vědecké soutěže. Tato škola má jednoho učitele na 58 dětí, jeden počítač a dokonce ani školní autobus. Děti chodí na vyučování každý den několik kilometrů pěšky. A to i v období dešťů.

foto: leafclover.club

Předtím Peter Tabichi pracoval v soukromé škole, než byl vysvěcen na františkána a rezignoval. Rozhodl se přinést znalosti dětem, které potřebují pomoc, a skončil v nejchudší škole.

foto: leafclover.club

Dává ze sebe to nejlepší, motivuje děti, inspiruje je. Učí děti dívat se na věci z různých úhlů pohledu, učí je najít si své koníčky, oblíbené předměty. V této škole je mnoho projektů, které organizují a realizují žáci. Učitelka vede děti k aktivitě, tvořivosti a samostatnosti. Ve škole vytvořil několik přírodovědných a tvůrčích kroužků. Učitelka vytvořila "Mírový klub", do kterého se zapojily děti různých národností a náboženství a učitelka jim vypráví o toleranci.

foto: leafclover.club

Peter Tabichi má z tohoto ocenění velkou radost. Chtěl do školy nakoupit počítače, vybavit vědeckou laboratoř a pomoci s vědeckými projekty studentů. Je to skutečný učitel. Není to jeho práce - je to jeho poslání!

Hlavní foto: leafclover.club