Býci jsou téměř vždy spojováni s velkými a mohutnými těly, mohutnými rohy a ohradami.

Je také poměrně rozšířeným mýtem, že býci reagují velmi agresivně na červenou barvu, ať už se jedná o velké prostěradlo nebo několik pruhů na košili.

Francouzský farmář zcela vyvrátil všechny mýty a fámy a ukázal býka z úplně jiné stránky.

Vše začalo, když farmář přijel na aukci, kde se prodávala poměrně velká rohatá zvířata.

foto: google

Po celou dobu aukce našeho farmáře nic zvlášť nezaujalo, až na jednoho býka. Farmář se však neodvážil ji koupit, protože za ni požadoval poměrně vysokou částku.

Jakmile však farmář zjistil, že někdo chce býka koupit, aby se mohl zúčastnit koridy, bylo mu tak dobrého býka líto a rozhodl se, že všechny peníze vrátí, ale býka zachrání.

Zaplatil za býka tolik, že si prodávající myslel, že kupující něco určitě ví, protože za celý svůj život ještě nikdo nedal tolik peněz za jeden pár rohů.

Po koupi se farmář zeptal, jak těžké je býka ochočit, načež mu bylo řečeno, že když se o něj budete dobře starat, bude ještě věrnější než pes.

foto: google

Když bylo tele na farmu teprve přivezeno, nedovolilo lidem, aby se k němu přiblížili, ale po nějaké době to začalo dovolit až farmáři.

O něco později si mládě, které už dorostlo do velikosti mladého býka, uvědomilo, že se o něj někdo stará, a dovolilo ostatním lidem pracujícím na farmě, aby se k němu stále více přibližovali.

foto: google

Ve stádě se stal oblíbeným a dalo by se říci, že se stal místní atrakcí.

Je přece rozdíl mezi býkem, na kterého se díváte z dálky, a býkem, kterého si můžete pohladit.

foto: google

Farmář a býk se stali opravdovými přáteli, muž se klidně přiblíží ke zvířeti v červeném oděvu.

Od chvíle, kdy se objevil býk, nemine den bez zábavy. Býk si neustále hraje a farmář se ho dokonce snaží vycvičit jako krávu v kresleném filmu "Prostokvasino".

foto: google

Tento příběh opět ukazuje, že i zvířata mají city, a někdy dokonce silnější než lidé.

Hlavní foto: google.com