Obvykle nejlepší fotky nejsou ty, které jsou zachyceny a pečlivě promyšleny, ale ty, kde jste náhodou dokázali zachytit něco důležitého. Zastavený čas nebo příběh ...

O této fotografii nebo okolnostech, za kterých byla pořízena, je známo jen málo. Neznáme lidi, které představuje, ani osobní příběhy za nimi. Víme jen, že byly vyrobeny na jedné z ulic Rio de Janeiro.

Tento obrázek je však tak sugestivní, že se můžeme pokusit přidat i to, co na něm nevidíte...

Muž (možná turista) potkal tmavovlasou dívku na ulici, hubenou, v hadrech a naboso. Dívka pravděpodobně pochází ze společenských nížin, bez šance na lepší život. O osud takových lidí se nestará nikdo. Tato žena není zvyklá na někoho, kdo ukazuje její podporu a pomoc.

On, dojatý takovou chudobou, která způsobuje, že lidé chodí naboso, dojatý pohledem hubené a ubohé ženy, jí dá boty.

Nepředkládá je však ve stoje. Ohýbá se, jako by se uklonil, a omluvil se současně. Že tento svět je takový, jaký je. Za to, že světová barva kůže stále určuje náš osud. Protože někteří mají tolik a jiní nemají nic...

Tato fotografie je výrazem skutečné lidské empatie a citlivosti.

"Protože existuje více lidí dobré vůle a já pevně věřím, že tento svět díky nim nikdy nezemře …"

Obrázek z lolmania.eu

Hlavní obrázek z lolmania.eu