Tři dny ležela ve dvoře samice sviště jménem Coco. Byla zraněná a bylo pro ni velmi složité jakkoliv se pohnout …

foto: storyfox.ru

Majitelé pozemku si nevšimli tohoto neobvyklého hosta po dobu celých 3 dní. Když ptáci začali létat kolem Coco - konečně si ji někdo všiml.

foto: storyfox.ru

Nejprve si lidé mysleli, že svišť umřel, ale když viděli malé pohyby, okamžitě zavolali svému sousedovi, který pracoval jako biolog v záchranném středisku pro volně žijící zvířata.

foto: storyfox.ru

Molly Ryan k němu vzala Coco a pokusila se zvířeti pomoci různými způsoby.

foto: storyfox.ru

Dvakrát za noc vstávala, aby nakrmila svišť a pak ji položila na postel …

foto: storyfox.ru

„Přitiskla se ke mně a snažila se přes noc spát s tím, že se mě dotýkala alespoň jedna z jejích tlap,“ říká Molly.

Hlavní foto: storyfox.ru